ה-FTC תובעת בפעם הראשונה זבלן פורנוגראפי
משלוח מידע פורנוגראפי באמצעות מאות אלפי ממסרי דואר זבל, גרם לרשויות האמריקניות להפסיק את פעילות המשלח ולנקוט בהליכים משפטיים בהתאם לחוק הפדראלי נגד דואר זבל (Can Spam). זהו המקרה הראשון בארה"ב בו מוגשת תביעה בגין משלוח דואר זבל שתוכנו מידע "למבוגרים".


© כל הזכויות שמורות