חברת AOL מאבחנת ירידה ניכרת בדואר זבל
בארצות הברית, מדו"ח שנערך על ידי חברת AOL בנושא דואר זבל, עולה כי הממוצע היומי של ממסרי דואר זבל בשרתי AOL ירד מ-11 מיליון בנובמבר 2003, עד ל-2.2 מיליון בחודש שעבר.


© כל הזכויות שמורות