ארצות הברית מובילה בדרוג שולחי דואר הזבל
ממחקר שבוצע לאחרונה, מתברר כי חלק ניכר מדואר הזבל אשר נשלח בשנת 2004, מקורו בארצות הברית.


© כל הזכויות שמורות