26/12/2004 |  Computerworld Privacy News
5 הסוגיות החשובות לפרטיות בשנת 2005
5 הסוגיות החשובות לפרטיות בשנת 2005
את אשר הצרכנים מחפשים במדיניות הגנת המידע, ניתן למצוא במחקר שבוצע לאחרונה במסגרתו מתברר כי הצרכן האמריקני מוכן לסכן את פרטיותו וזאת על מנת לקבל רווח קטן או נוחות נוספת.


© כל הזכויות שמורות