תא 66258/07 (שלום תל אביב) אילן בומבך נ` אמיר פישביין
תביעת לשון הרע של מועמד בבחירות לראשות לשכת עורכי הדין. הנתבע הפיץ מכתב דואר אלקטרוני ובו ייחס דברים מסויימים לתובע. בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי לנתבע לא עומדת ההגנות השונות בחוק בהן אמת בפרסום ותום לב. בית המשפט חייב את הנתבע לפצות את התובע בסכום של 50,000 ש"ח ובהוצאות משפט בסך 15,000 ש"ח.


תאריך: 28.02.2010
תא 66258/07
בית משפט שלום תל אביב
בפני כב` השופטת ריבה ניב
אילן בומבך נ` אמיר פישביין

העובדות
 
1. תביעת לשון הרע על רקע בחירות ללשכת עורכי הדין.
2. התובע התמודד לראשות לשכת עורכי הדין.
3. הנתבע שלח מכתב דואר אלקטרוני ובו ייחס לתובע דברים מסויימים בנוגע לחלוקת בוררויות במחוז תל אביב בין עורכי דין, וזאת בתמורה לתמיכה בתובע בהתמודדותו לתפקיד ראש הלשכה.
 
בית המשפט קבע
 
1. טענה כנגד נושא משרה ציבורית לפיה כביכול הבטיח לחלק בורריות לעושי דברו, מהווה דבר לשון הרע.
2. משלוח מכתב הדוא"ל לעו"ד שלמה כהן ומתן הרשאה להפצת תוכנו ברבים מהווה פרסום.
3. אין לקבל את טענת הנתבע כי הפרסום נעשה תוך כדי דיון משפטי, כאשר לפרסום קיימת הגנה מוחלטת. אין הדבר מתקיים כאן.
4. יש לדחות את הטענה כי הדברים במכתב היוו דיווח נכון והוגן.
5. טענת האמת בפרסום נדחתה.
6. כתיבת מכתב משמיץ על מועמד ערב בחירות איננו חובה ואינו יכול לזכות להגנת תום לב.
7. על הכותב הטוען כי כתב בתום לב, לבדוק את נכונות טענותיו קודם לפרסום. בענייננו, הנתבע לא עשה דבר.
8. התובע לא הוכיח כי הפסיד בבחירות עקב המכתב הפוגע. מכאן שאין לפסוק לו פיצוי בגין נזק ממוני.
9. הנתבע ישלם לתובע סך של 50,000 ש"ח, שהוא פיצוי ללא הוכחת נזק.
10. הנתבע יישא בהוצאות משפט בסך 15,000 ש"ח.

 
© כל הזכויות שמורות