תק 16423-02-09 (תביעות קטנות תל אביב) מיכל ואקנין נ` גילה בויים
בית המשפט קיבל תביעה בגין קבלת דואר זבל. בית המשפט פסק שעבור כל הודעה, תפוצה התובעת בסכום של 10 ש"ח, ובסך הכל 170 ש"ח.


תאריך: 19.07.2009
תק 16423-02-09
בית משפט לתביעות קטנות תל אביב
בפני כב` השופט מיכאל תמיר
מיכל ואקנין נ` גילה בויים

העובדות
 
1. תביעה על סך 17,000 ש"ח בגין קבלת 17 פרסומי דואר זבל ללא הסכמה.

בית המשפט קבע
 
1. בנסיבות העניין, התובעת תפוצה בסכום של 170 ש"ח, 10 לכל הודעה. הנתבעת תשלם גם 170 ש"ח אגרת בית משפט.
 
© כל הזכויות שמורות