עפ 6975-05-09 (מחוזי מרכז) בסט פור יו סחר אלקטרוני בע``מ נ` מדינת ישראל
בית המשפט דחה את מרבית ערעורן של שתי חברות אינטרנט אשר עסקו במסחר אלקטרוני ושל מנהלן והשאיר את מרבית הכרעת הדין וגזר הדין על כנם. בית המשפט זיכה את המערערים מעבירות של אי החזרת מלאי.


תאריך: 15.02.2010
עפ 6975-05-09
בית משפט מחוזי מרכז
בפני כב` ההרכב טל, פינקלשטיין, סטולר
בסט פור יו סחר אלקטרוני בע"מ נ` מדינת ישראל
 

העובדות
 
1. המערערים הורשעו לאחר שמיעת ראיות בבית משפט קמא, בעבירות שונות על חוק הגנת הצרכן, בהן איסור להטעות צרכן במעשה או במחדל בענין מהותי; סירוב לבטל עסקה וסירוב למתן החזר כספי; אי אספקת מסמך מפורט בכתב לצרכן בעסקת מכר מרחוק; ואי החזקת מלאי סביר של טובין.
2. על המערערים נגזרו עונשים שונים: על המערערות 1 ו 2 הושת קנס כספי בסכום של 10,000 ש"ח. על המערערת 3 נגזרו 5 חודשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, שבעה חודשי מאסר על תנאי ותשלום קנס בסכום של 60,000 ש"ח או חודשיים מאסר תמורתו.
3. המערערים מערערים על הכרעת הדין וגזר הדין של בית המשפט השלום.
 

בית המשפט קבע
 
1. טענת המערערים בדבר מחדלי חקירה דינה להידחות.
2. טענת המערערים שביטול העסקאות לא היה כדין דינה להידחות. נדחתה הטענה בדבר העדר חובה להשבת כספים בעסקת מכר מרחוק. העוסק חב חובת השבה בין אם קיבל כספים (מחברת האשראי) ובין אם לאו, וחובה זו חלה עליו מעת שהצרכן שילם, בין אם התשלום של הלקוח הגיע לידי העוסק ובין אם לאו.
3. העונש שנגזר על המערער 3, מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, היה ראוי בנסיבות.
4. יש לזכות את המערערים מעבירה של אי אחזקת מלאי סביר של טובין.
5. כל אחת מן המערערעות 1 ו 2 תשלם קנס בסכום של 10,000 ש"ח.
6. המערער 3 ישלם קנס בסכום של 40,000 ש"ח או 40 ימי מאסר תמורתם.
7. עונש המאסר בפועל מאחורי סורג ובריח שהוטל על המערער 3 בוטל והוא יבצע את המאסר בעבודות שירות בכפוף לחוות דעת הממונה על עבודות השירות. כמו כן ירצה עונש מאסר על תנאי של 6 חודשים למשך שנתיים.
8. כל אחד מהמערערים, באמצעות המערער 3, יחתום על התחייבות בסכום של 150,000 ש"ח שלא יעבור אחת העבירות בהן הורשע תוך שנתיים מהיום. לא יחתום, ייאסר לשבעה ימים.
 
 

© כל הזכויות שמורות