תפ 6952/06 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` אבי דאהן ואח`
בית המשפט גזר על נאשמים שהודו בהרצת מניות באמצעות פרסום הודעות באתרי חדשות כלכליים, בטוקבקים ובפורומים, עונשי מאסר שונים שירוצו בעבודות שירות, קנסות כספיים ועונשי מאסר על תנאי.


תאריך: 28.02.2010
תפ 6952/06
בית משפט שלום תל אביב
בפני כב` השופטת מיכל ברק נבו
מדינת ישראל נ` אבי דאהן ואח`

העובדות
 
1. חמשת הנאשמים הודו בעבירות המיוחסות להן בכתב האישום.
2. הנאשמים הגיעו לידי הסדר טיעון ועתרו לגזירת דינם. הנאשם 3 ביקש שלא להרשיעו.
3. הנאשמים פרסמו באתרי אינטרנט שונים בהם אתרים כלכליים (גלובס), בטוקבקים ובפורומים הודעות שקריות לצורך העלאת שעריהן של ניירות ערך שונים, וזאת בדרכי תרמית.
4. הנאשמים השיגו רווחים כספיים כתוצאה מעליית ערכה של המנייה שנרכשה על ידי ציבור הקוראים התמימים באינטרנט שהאמינו לפרסומים שעשו הנאשמים.

בית המשפט קבע
 
1. בית המשפט קיבל את הסדר הטיעון במלואו.
2. על הנאשם 1 נגזרו 6 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות; קנס כספי בסך 100,000 ש"ח או 5 חודשי מאסר תמורתו; מאסר על תנאי למשך 8 חודשים לשלוש שנים.
3. על הנאשם 2 נגזרו 2 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות; קנס כספי בסך 40,000 ש"ח או 2 חודשי מאסר תמורתו; מאסר על תנאי למשך 3 חודשים לשלוש שנים.
4. הנאשם 3 לא יורשע כדי לא לפגוע בעתידו כעורך דין. הנאשם 3 יבצע שירות לציבור בהיקף של 200 שעות שיבוצע בתקופה של 6 חודשים. הנאשם 3 יתרום 12,356 ש"ח לבית חולים שניידר וימציא לבית המשפט אישור על תרומת הכספים.
5. על הנאשם 4 נגזרו 3 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות; קנס כספי בסך 20,000 ש"ח או 1 חודשי מאסר תמורתו; מאסר על תנאי למשך 5 חודשים לשלוש שנים.
6. על הנאשם 5 נגזרו 5 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות; קנס כספי בסך 60,000 ש"ח או 3 חודשי מאסר תמורתו; מאסר על תנאי למשך 7 חודשים לשלוש שנים.
© כל הזכויות שמורות