02/02/2010 |  השופט משה יועד הכהן
בשא 551/10 (מחוזי ירושלים) עופר נור נ` פול רנוף
בשא 551/10 (מחוזי ירושלים) עופר נור נ` פול רנוף
בקשה להמצאת כתבי בית דין לתושב חוץ בגין עסקה שבוצעה באתר מכירות פומביות באינטרנט שתושבי ישראל חשופים אליו. בית המשפט קיבל את הבקשה והורה לתובע לתרגם את המסמכים ולהמציאם לנתבע גם בכתובת הדואר האלקטרונית שלו.


תאריך: 02.02.2010
בשא 551/10
בית משפט מחוזי ירושלים
בפני כב` השופט משה יועד הכהן
עופר נור נ` פול רנוף
 

העובדות
 
1. בקשה להמצאת כתבי בי דין לאזרח חוץ בגין עסקה שבוצעה באינטרנט באתר המכירות הפומביות EBAY.
 

בית המשפט קבע
 
1. לגולשי האינטרנט בישראל יש גישה לאתר ebay וניתן לבצע רכישות של חפצים ומסמכים מהאתר בתחומי מדינת ישראל.
2. מתוקף הוראות תקנה 500 לתקנות סדר הדין האזרחי, יש לאפשר לתובע להמציא את כתבי בית הדין הנזכרים בבקשה אל מחוץ לתחומי המדינה.
3. ההמצאה תבוצע בדואר רשום עם אישור מסירה. כמו כן תתבצע ההמצאה באמצעות כתובותו האלקטרונית של המשיב.
4. המבקש יתרגם את כל המסמכים לשפה האנגלית.
5. למשיב זכות להגיש כתב הגנה בתוך 60 יום ממועד ההמצאה.
 

1

 

   

בתי המשפט

 

בשא000551/10

בית המשפט המחוזי בירושלים

 

02/02/2010

תאריך:

כבוד השופט משה יועֵד הכהן

לפני:

 

 

 

עופר נור

בעניין:

המבקש

ע"י ב"כ עו"ד יורם נור 

 

 

 

נ ג ד

 

 

 

פול רנוף

 

המשיב

   

 

 

 

החלטה

 

1.         לאחר שעיינתי בבקשה ובנימוקיה ובתצהיר המבקש ולנוכח העובדה שלגולשי האינטרנט בישראל יש גישה לאתרE-bay  וניתן לבצע רכישות של חפצים ומסמכים מהאתר בתחומי מדינת ישראל, סבורני, לאור האמור בתקנה 500 (6) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984, (להלן – תקסד"א) כי מכירת המדריך הנטען וקנייתו, ככל שהיא נעשית באופן פיזי בתחומי מדינת ישראל, היא בגדר "דבר הנעשה או העומד להעשות בתחום המדינה", ולחילופין, מדובר על "מעשה או מחדל בתחום המדינה" כהוראת תקנה 500 (7) לתקנות הנ"ל.

 

2.         אשר על כן, אני מתיר למבקש, מתוקף סמכותי לפי תקנה 500 לתקנות הנ"ל, להמציא את כתבי בית הדין הנזכרים בבקשה אל מחוץ לתחומי המדינה בצירוף החלטה זו.

 

3.         ההמצאה תבוצע בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובתו הרשומה של המשיב. כמו כן, ובנוסף תבוצע ההמצאה באמצעות כתובתו של המשיב בדואר האלקטרוני.

 

4.         המבקש יתרגם לשפה האנגלית את כל כתבי בית הדין למעט הצרופות באנגלית שיישלחו במקור וכן את נוסח החלטה זו וגם את טופס ההזמנה לדין בנוסח טופס 2 (תקנה 18) לתקסד"א בטרם המצאתם למשיב, בצירוף אישור של נוטריון לנכונות התרגום וימציא עותק מהתרגום ומאישור הנוטריון הנ"ל לתיק בית המשפט בטרם יומצאו למשיב.

 

5.         המשיב מיודע בזה על זכותו לעתור לביטול החלטה זו בדרך הקבועה בתקנות סדר הדין האזרחי.

 

6.         המשיב מיודע בזה גם על זכותו לפי תקנה 502 (ב) לתקנות הנ"ל, לבקש את ביטול הצו או לכפור בכתב הטענות שיגיש בסמכות בית המשפט לדון בתובענה והכל לא יאוחר מהיום בו יטען לראשונה לגופה של התובענה.

 

7.         המשיב יהא רשאי להגיש כתב הגנה בתוך 60 יום ממועד המצאת ההזמנה לדין וכתב התביעה לידיו.

 

8.         המבקש יציין מועד זה על גבי טופס ההזמנה לדין אשר יועבר למשיב בחתימת פקיד בית המשפט לאחר שיתורגם בתרגום מאומת נוטריונית כאמור.

 

9.         המזכירות תמציא ההחלטה לב"כ המבקש אשר ידאג להמצאה למשיב באופן שנקבע בסעיפים 3 ו- 4 לעיל.

 

ניתנה היום י"ח בשבט, תש"ע (2 בפברואר 2010) בהעדר הצדדים.

 

 

 

משה יועֵד הכהן, שופט

 

 

000551/10בשא053 סיגל כהן

© כל הזכויות שמורות