תא 38918-12-09 (מחוזי תל אביב) דנאל פתרונות תוכנה מתקדמים בע``מ נ` גיל סנפיר
חברה לפיתוח תוכנה לניהול ניירות ערך ומידע פיננסי ביקשה צו מניעה נגד אדם אשר כתב תוכנה דומה לשלה ומפיץ ומשווק תוכנה זו. בית המשפט מינה מומחה מחשבים על מנת שיבדוק את טענות הצדדים. המומחה מצא שהמשיב העתיק את ממשקי המשתמש ואת אופן ניהול בסיס הנתונים, אם כי קוד המקור של המשיב שונה מזה של המבקשת. בית המשפט קבע כי לאור חוות הדעת, ניתן צו מניעה זמני נגד המשיב.


תאריך: 15.02.2010
תא 38918-12-09
בית משפט מחוזי תל אביב
בפני כב` השופט יהודה זפט
דנאל פתרונות תוכנה מתקדמים בע"מ נ` גיל סנפיר
 

העובדות
 
1. המבקשת משווקת ונותנת שירות לתוכנת דנאל 2000 לתפעול וניהול תיקי ניירות ערך ומוצרים פיננסיים, אותה פיתחה (להלן: תוכנת דנאל).
2. המשיב משווק תוכנה שלטענת המבקשת מהווה העתק של תוכנת דנאל (להלן: תוכנת סנפיר).
3. המבקשת תבעה צו מניעה קבוע ופיצוי כספי.
4. המבקשת טוענת כי המשיב העתיק את תוכנת דנאל ומשווק תוכנה זו בשמו.
5. המשיב טוען כי לא העתיק את תוכנת דנאל.
6. הצדדים הסכימו למינוי מומחה לתוכנות מחשב אשר יבדוק את שתי התוכנות ויגיש לבית המשפט חוות דעת האם תוכנת סנפיר מעתיקה חלקים מהותיים מתוכנת דנאל.
 
 
בית המשפט קבע
 
1. מומחה בית המשפט מצא כי שתי התוכנות נכתבו בשפות תכנות שונות לחלוטין ולא בוצעה העתקה של מרכיב הקוד.
2. מומחה בית המשפט מצא כי קיימת זהות כמעט לחלוטין במסכי התוכנה.
3. מומחה בית המשפט מצא כי קיימת זהות מלאה לחלוטין מכל הבחינות האפשריות ביחס לבסיס הנתונים, הן בכמות השדות, סך השדות, שמות השדות וסוגי המשתנים.
4. המומחה הסביר שרוב מרכיבי תוכנת דנאל, מלבד קוד המקור, הועתק לתוכנת סנפיר.
5. מאזן הנוחות נוטה לטובת מתן הסעד הזמני המבוקש.
6. בית המשפט הוציא צו מניעה זמני האוסר על המשיב ו/או מי מטעמו למכור ו/או לשווק ו/או להציג ו/או לעשות שימוש בתוכנת סנפיר.
7. המשיב ישלם למבקשת את הוצאות הבקשה בסך 20,000 ש"ח בצירוף מע"מ.
 
 
© כל הזכויות שמורות