תפ 2917-08-08 (שלום חיפה) מדינת ישראל נ` שמואל רוטמן
בית המשפט הרשיע חוקר פרטי בעבירות שידול ובעבירות שונות של פגיעה בפרטיות לאחר שהתקשר על חברו, עובד המוסד הביטוח לאומי, וקיבל פלטי מחשב על אנשים שחקר. בית המשפט דחה את בקשת הנאשם שלא להרשיעו וקבע כי מהות העבירה, התמשכותה ואופיו של הנאשם מחייבים הרשעה.


תאריך: 19/03/2009
תפ 2917-08-08
בית משפט שלום חיפה
בפני כב` השופטת רחל חוזה
מדינת ישראל נ` שמואל רוטמן
 

העובדות
 
1. הנאשם, חוקר פרטי במקצועו, הועמד לדין בגין ביצוע עבירה של שידול להוצאת מסמך ממשמורת, שידול לפגיעה בפרטיות ושידול להפרת חובת הסודיות.
2. הנאשם פנה במספר הזדמנויות לחברו, עובד במוסד לביטוח לאומי ובעל גישה למאגרי מידע סודיים המצויים במחשב הביטוח הלאומי, וביקש ממנו שיעביר לידיו מידע הקשור לעניינים בהם טיפל כחוקר, שכלל פרטים אישיים של אנשים אותם ביקש הנאשם לבדוק במסגרת עיסוקו ועל מנת לקדם את חקירותיו הפרטיות.
3. הנאשם קיבל לידיו מידי חברו, במספר הזדמנויות שונות, מידע ממסוף מחשב הביטוח הלאומי.
4. הנאשם הודה בעובדות כתב האישום ובעבירות המיוחסות לו.
5. המאשימה ביקשה להרשיע את הנאשם. הנאשם ביקש להימנע מהרשעתו.
 

בית המשפט קבע
 
1. כבר נקבע לא אחת שבית המשפט יעשה שימוש זהיר ביותר ב"אי הרשעה" וכי הליך זה ינקט אך במקרים יוצאי דופן ביותר, כאשר עצם ההרשעה תהווה "מכת מוות" לנאשם ולא תעמוד בכל פרופורציה והתאמה לנסיבות האישיות של הנאשם ולמהות העבירה בה הורשע.
2. מכלול הנסיבות בתיק מלמד כי לא מתקיימים הקריטריונים לאי הרשעה.
3. העבירות בהן הורשע הנאשם הינן חמורות. מדובר במעשים שמהותן פגיעה בפרטיות הפרט ואלה התבצעו בצורה מאורגנת, במשך תקופה ארוכה ויש בהם פוטנציאל של ממש לפגיעה בפרטיותם של אנשים רבים ולפגיעה באמון שהציבור רוכש למוסדות ציבוריים כמו המוסד לביטוח לאומי.
4. ריבוי המעשים והתמשכותם לאורך פרק זמן מעידים כי אין מדובר במעידה חד פעמים ומלמדים אף על שיקול הדעת בו הם נעשו, כאשר מן הנתונים, עולה כי הנאשם הינו בעל נסיון חיים ואיש משטרה בעברו אשר אמור להיות מודע היטב לגבולות המותר והאסור.
5. הנאשם מורשע בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום. כזר הדין יינתן במועד אחר.
 
 
© כל הזכויות שמורות