מיקרוסופט תובע מפיצי דואר זבל לכאורה
מיקרוסופט נקטה בהליכי תביעה נגד שולחי דואר זבל אשר לא עמדו בתנאי החוק הפדראלי נגד דואר זבל.


© כל הזכויות שמורות