תפ 5600/08 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` יוסף ארי
הנאשם הורשע בעבירות של פגיעה בפרטיות, חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת ועבירות נוספות בהן מרמה והפרת אמונים. הנאשם עסק בייבוא עובדים זרים לצורכי סיעוד, יצר קשר עם איש מחשבים במשרד התמ"ת וקיבל בדואר אלקטרוני קבצים ובהם רשימות של אזרחים שביקשו לקבל אישור להעסקת עובד זר. בית המשפט שלח את הנאשם לרצות עונש מאסר בפועל.


תאריך: 20.01.2010
תפ 5600/08
בית משפט שלום תל אביב
בפני כב` השופט מרדכי פלד
מדינת ישראל נ` יוסף ארי
 
 
העובדות
 
1. הנאשם עסק בהבאת עובדים זרים לישראל לצורכי סיעוד.
2. הנאשם התקשר עם איש מחשבים באגף מערכות מידע במשרד התמ"ת, כאשר לאחרון היו הרשאות גישה למערכות המחשוב במשרד, לרבות היתר גישה למאגר הכולל מידע לגבי מגישי בקשות לקבלת היתרים להעסקת עובדים. עובד משרד התמ"ת היה מחויב בשמירה על סודיות.
3. הנאשם קיבל בדואר אלקטרוני מעובד המחשבים של התמ"ת שלושים ושמונה קבצים ובהם רשימות של אנשים הזכאים להעסקת עובד זר, בצירוף כתובות ומספרי טלפונים של אותם אנשים.
4. הנאשם יצר קשר עם האנשים שהופיעו ברשימות שקיבל, ובכך השיג יתרון על פני חברות אחרות בתחום.
 
 
בית המשפט קבע
 
1. הנאשם הורשע על פי הודעתו בביצוע עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע,  מרמה והפרת אמונים, פגיעה בפרטיות, הפרת חובת סודיות במאגרי מידע, שימוש שלא כדין במאגר מידע ובעבירה של חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת.
2. בעידן המודרני קיימים מאגרי מידע רבים שבהם נצבר מידע על הפרט ואף הפרט מחויב למסור למאגרי הרשויות מידע אישי וכלכלי אודותיו.
3. מנגד, ניצבת חובת הרשויות לשמור על המידע ולמנוע דליפת מידע לגורם בלתי מוסמך.
4. המעשים שביצע הנאשם חמורים נוכח הפגיעה בפרטיות הפרט, המעוגנת בחוק יסוד, כשתוצאתם של אלו היא גם התערערות אמון הציבור בכך שמידע שייאגר על ידי הרשויות, ישמר חסוי. מעשיו של הנאשם נושאים בחובם חומרה בלתי מבוטלת.
5. על הנאשם נגזרו 18 חודשי מאסר, מתוכם 8 חודשים לריצוי בפועל ואילו היתרה על תנאי למשך 3 שנים.
6. הנאשם ישלם קנס כספי בסך 5,000 ש"ח או חודשיים מאסר תמורתו.
 

© כל הזכויות שמורות