תא 51515/08 (שלום תל אביב) בי.מוס ייצור ושיווק (1992) בע``מ נ` אור שוורץ
בקשה של התובעת להורות לנתבע להעביר לידיה חומרי מחשב שייצר הנתבע בהם אתר אינטרנט וקבצי ההפעלה. הנתבע הביע חשש שהתובעת תעשה שימוש בחומרי המחשב שיצר, ללא כל תמורה. בית המשפט דחה את בקשת התובעת וקבע כי מומחה מטעם בית המשפט יקבל לידיו את החומרים לבדיקה, לאחר שיחתום על הסכם סודיות והתחייבות שלא להעביר לתובעת את החומרים.


תאריך: 23.12.2009
תא 51515/08
בית משפט שלום תל אביב
בפני כב` השופטת חנה פלינר
בי.מוס ייצור ושיווק (1992) בע"מ נ` אור שוורץ
 
 
העובדות
 
1. בקשה של התובעת להורות לנתבע להמציא לידיה על גבי דיסק את כל חומרי האינטרנט שברשות הנתבע, לרבות קובצי מקור והפעלה, המקימים לטענתו את האתר המורכב והאתר התדמיתי.
2. הנתבע השיב כי מסר את כל המסמכים שברשותו למעט את החומרים על גבי דיסק - קבצי הפעלה וקוד המקור, מאחר ואלו יאפשרו לתובעת להשתמש בעבודתו ללא תשלום התמורה.
3. הנתבע מסכים לאפשר למבקשת לעיין באתרים עצמם, אך לא להעבירם לבא כוח התובעת.
4. הנתבע מסכים להעמיד את על חומר המחשב לבדיקת מומחה מטעם בית המשפט.
 

בית המשפט קבע
 
1. אין להעתר לבקשת התובעת.
2. יש לזכור את חששו של הנתבע מפני שימוש בחומר שיצר.
3. נימוק התובעת עומד בסתירה לטענות בא כוחה כי אין הוא סבור שיש מקום למינוי מומחה ואינו זקוק למומחה לצורך הוכחת התביעה, וכי אין רלבנטיות למה שעשה הנתבע וכי הויכוח בתיק הוא משפטי.
4. אין מקום להורות בשלב זה על חשיפת החומר ישירות לידי התובעת. לכל היותר יש להעביר את החומר לידי מומחה מוסכם מטעם בית המשפט, וזאת לאחר שהמומחה יחתום על כתב סודיות ואי העברת החומר לידי המבקשת.
5. הבקשה נדחתה. אין צו להוצאות.

 
© כל הזכויות שמורות