תפ 4699/09 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` יורי גנקין
בית המשפט הרשיע פעיל של מפלגת קדימה בחדירה שלא כדין לחומר מחשב. הנאשם חדר לתיבת הדואר האלקטרונית של פעיל אחר, קרא תכתובות ושלח תכתובת בשמו של אותו אחר. בית המשפט קבע כי מדובר בעבירה חמורה וגזר עונש חמור של 200 שעות לציבור וקנס בסך 1,000 ש"ח.


תאריך: 10.01.2010
תפ 4699/09
בית משפט שלום תל אביב
בפני כב` השופטת זיוה הרמן
מדינת ישראל נ` יורי גנקין
 
 
העובדות
 
1. הנאשם הודה בעובדות כתב האישום המתוקן המייחסות לו עבירה של חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת, עבירה לפי סעיף 5 לחוק המחשבים, ועבירה של פגיעה בפרטיות לפיעל סעיף 2(5) לחוק הגנת הפרטיות.
2. הנאשם שימש כפעיל מתנדב בתנועת קדימה, ובמסגרת פעילותו עמד בקשר עם המתלונן.
3. המתלונן השתמש בתיבת דוא"ל אשר שימשה אותו לאחסון תכנים אישיים שלא נועדו לפרסום.
4. הנאשם חדר שלא כדין לתיבת הדואר האלקטרוני של המתלונן וערך בה תכתובת דואל הנחזית בכזב לתכתובת שחוברה על ידי המתלונן. הנאשם העתיק תכנים שיצר המתלונן בתיבת הדואל שלו.
5. הצדדים הגיעו להסדר טיעון. הנאשם מבקש שלא להרשיעו. המאשימה מתנגדת לאור חומרת העבירה.
 

בית המשפט קבע
 
1. מעשיו של הנאשם חמורים הם על פי כל אמת מידה.
2. עבירות חדירה למחשב והפרת הזכות לפרטיות הינן עבירות קלות לביצוע, קשות לגילוי, פוגעות בעולמו האינטימי של האדם בעולם המודרני והמהוות שימוש לרעה בטכנולוגיה חדישה.
3. הפגיעה בזכות החוקתית לפרטיות היא עבירה חמורה.
4. על בית המשפט להוציא מסר ברור על פי אין לסלוח לעבריין מסוגו של הנאשם, ולא ניתן לפטור אותו מהרשעה.
5. הנאשם הורשע בעבירות המיוחסות לו.
6. הנאשם ישלם קנס בסך 1,000 ש"ח או 10 ימי מאסר תמורתו.
7. הנאשם ירצ צו של"צ בהיקף של 200 שעות.
8. הדיסקים שנתפסו, יושמדו.
 
 
© כל הזכויות שמורות