תפ 3637/09 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` איציק בן עטר
בית המשפט הרשיע חוקר פרטי, לפי הודאתו, בעבירות של פגיעה בפרטיות ובביצוע עבירה של שימשו שלא כדין במאגר מידע. הנאשם התקשר לאדם אחר שהשיג עבורו מידע מעובדי ציבור בביטוח הלאומי, רשות המסים וחברת בזק. בית המשפט גזר על הנאשם מאסר על תנאי וקנס כספי.


תאריך: 07.01.2010
תפ 3637/09
בית משפט שלום תל אביב
בפני כב` השופט דן מור
מדינת ישראל נ` איציק בן עטר
 
 
העובדות
 
1. הנאשם הודה בביצוע עבירות של פגיעה בפרטיות ובביצוע עבירה של שימוש שלא כדין במאגר מידע.
2. הנאשם הוא חוקר פרטי.
3. הנאשם התקשר עם אדם אחר לצורך השגת ידיעות על אחרים. אותו אדם השיג את המידע הפרטי המבוקש באמצעות עובדי ציבור בהם עובדי רשות המסים, הביטוח הלאומי וחברת בזק, שלהם היתה גישה למידע זה, וקיבל את המידע שהופק שלא כדין.
4. המידע שקיבל הנאשם הכיל פריטי מידע חסויים כגון יציאות וכניסות לישראל, רכש שבבעלות אזרחים, מצבם המשפחתי, המשפטי ועוד.
5. המאשימה והנאשם הגיעו להסדר דיוני.
 
 
בית המשפט קבע
 
1. חומרת העבירות שביצע הנאשם אינו מאפשר לבית המשפט להענות להמלצת שירות המבחן ולבקשת הנאשם להימנע מהרשעה, על אף העובדה שהנאשם הוא חוקר פרטי בעל רשיון.
2. קיימת סכנה אדירה לציבור וסכנה לפגיעה בפרטיותם של האזרחים מחדירה מכוונת ותמורת בצע כסף, למאגרי מידע ולאיסוף כל מידע אפשרי ששמור על ידי השלטון.
3. ההגנה על מאגרים אלו מחייבת את בית המשפט בהטלת עונש כבד ומרתיע על הפוגעים בפרטיותו של אדם.
4. למרות פרשת עבר דומה, לא נרתע הנאשם ולא משך ידו מהשגת מידע עבור לקוחותיו תוך חדירה למאגרי מידע חסויים.
5. בית המשפט אינו מוכן שאדם כנאשם, ימשיך ויעסוק בחקירות פרטיות, שמשמעותן חדירה לפרטיות. הדין מחייב כי העוסק בחקירות פרטיות יהיה ככל האפשר, בעל יושרה, הכרה והפנמה בחשיבות שמירת החוק וההגנה על זכויות האזרח.
6. הנאשם מורשע בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום.
7. הנאשם ירצה 10 חודשי מאסר על תנאי למשך שנתיים.
8. הנאשם ישלם קנס בסך 25,000 ש"ח או ירצה חמישה חודשי מאסר תמורתו.
 
 
© כל הזכויות שמורות