תפ 10652/08 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` ברק קדם
בית המשפט סירב לבטל הרשעה של סטודנט מכללה לאחר שחדר לתיבות הדואר האלקטרוני של מספר מרצים, השיג עותקי בחינות עתידיות והתחזה למרצים אחרים כדי לשנות את ציוניו. בית המשפט גזר על הנאשם לבצע 250 שעות לציבור, מאסר על תנאי וקנס כספי.


תאריך: 05.01.2010
תפ 10652/08
בית משפט שלום תל אביב
בפני כב` השופטת זיוה הרמן
מדינת ישראל נ` ברק קדם
 
 
העובדות
 
1. הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות מרמה שונות ובהם חדירה לחומר מחשב, פגיעה בפרטיות והתחזות לאדם אחר.
2. הנאשם היה סטודנט במכללה אשר חדר לתיבות הדואר האלקטרוני של מספר מרצים, עיין בתיקיות השונות והשיג במרמה מבחנים עתידיים. כמו כן התחזה למרצה ושלח הודעות מייל למזכירות המכללה לפיה התקבל ערעורו על הציון שהפך מנכשל לעובר.
3. הנאשם עותר לאי הרשעה.
 

בית המשפט קבע
 
1. הנאשם הורשע ב 8 עבירות שעניינן חדירה לחומר מחשב, 8 עבירות של פגיעה בפרטיות, 8 עבירות של קבלת דבר במרמה ו2 עבירות של התחזות כאדם אחר.
2. שירות המבחן ממליץ בתסקירו לבטל את הרשעת הנאשם.
3. העבירות אותן עבר הנאשם הן חמורות. בלחיצת כפתור או במספר לחיצות משנה הנאשם את מעמדו כסטודנט ויוצר לעצמו תדמית על פי העולם לפניו.
4. אין מקום להקל בעונשו של הנאשם.
5. הרשעת הנאשם תעמוד בעינה.
6. הנאשם ירצה עונש מאסר על תנאי למשך 8 חודשים לתקופה של שלוש שנים.
7. הנאשם ישלם קנס בסך 2,500 ש"ח או 20 ימי מאסר תמורתם.
8. הנאשם יבצע עבודות שירות לתועלת הציבור בהיקף של 250 שעות.
9. ניתן צו מבחן למשך שנה.
 
 
 
© כל הזכויות שמורות