ברע 638/09 (מחוזי באר שבע) ר.ב. נ` ו.ג.
בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט לענייני משפחה שהורה לתפוס את המחשבים ואת הטלפונים הניידים של אמא שהסתירה את בנה הקטין מפני אביו. בית המשפט דחה את הטענות בדבר פגיעה בפרטיות וקבע כי הסייגים שחלים על צוים מסוג זה שמקורם בתקנות סדר הדין האזרחי, אינן חלות במקרה זה אלא הוראות החוק בית המשפט לענייני משפחה.


תאריך: 04.01.2010
ברע 638/09
בית משפט מחוזי באר שבע
בפני כב` השופטת צילה צפת
ר.ב. נ` ו.ג.
 
 
העובדות
 
1. בקשת רשות ערעור על החלטה בית משפט לענייני משפחה בבאר שבע, בה ניתן צו במעמד צד אחד למבקשת למסור לידי המשיב או מי מטעמו את מכשירי הטלפון הנייד והמחשבים שברשותה, בהחזקתה ו/או הרשומים על שמה, על מנת שמומחה מטעם המשיב ידלה מהם פרטים הנוגעים לבנם הקטין לרבות מקום הימצאו.
2. נקבע כי משטרת ישראל מתבקשת לסייע בידי המשיב לקיים את ההחלטה.
3. המבקשת טענה כי צו בית המשפט לענייני משפחה אינו חוקי, אינו חוקתי וניתן בחוסר סמכות עניינית ותוך פגיעה חמורה ואסורה בזכויות יסוד.
 

בית המשפט קבע
 
1. דין הבקשה להידחות.
2. התובענה העיקרית הוגשה על ידי המשיב על פי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים).
3. פסק הדין אושר בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט העליון, אך המבקשת מפרה את פסק הדין, מעלימה את הקטין ובכך מסכלת את ביצוע, וגורמת נזק לקטין.
4. רשימת ההליכים שניתן לנקוט בבית המשפט לענייני משפחה אינה רשימה סגורה והיא נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט.
5. בית המשפט לענייני משפחה אינו כבול לסייגים שבתקנה 387א לתקנות סדר דין אזרחי, כי לא מכוחו ניתן הצו. הצו ניתן לפי הוראות סעיף 7 לחוק בית המשפט לענייני משפחה.
6. הזכות לפרטיות המבקשת אינה זכות אבסולוטית אלא יחסית לזכותו של האחר, הן של המשיב והן של הקטין.
7. בקשת הערעור נדחתה.
 
 
© כל הזכויות שמורות