תא 51876/07 (שלום תל אביב) שולמית בונה נ` אבנר ג`רפי
תביעה בגין הפעלת גן ילדים ללא רשיון תוך גרימת נזק לתובעים. הנתבעים מבקשים לפסול ראייה שמקורה בסרט על גבי תקליטור די.וי.די מטעמים שונים ובהן אי קבילות, פגיעה בפרטיות ואי גילוי תוכן הסרט. בית המשפט דחה את הבקשה וקבע כי בשלב זה, כאשר מקליט הסרט לא נחקר על תצהירו, אין מקום לפסול את התקליטור מלשמש כראייה.


תאריך: 12.10.2009
תא 51876/07
בית משפט שלום תל אביב
בפני כב` השופטת תמר נמרודי
שולמית בונה נ` אבנר ג`רפי
 

העובדות
 
1. המבקשת 2 מפעילה גן ילדים בנכס השייך למבקשת 1.
2. במסגרת התביעה שהוגשה על ידי המשיבים, מטען כי גן הילדים מופעל ללא רשיון כדין ומסב למשיבים מטרד, סבל ועוגמת נפש.
3. במסגרת ההליך הוגשה ראייה על ידי המשיב 1. ראייה זו היא תקליטור DVD ובו סרטון אשר הוקלט על ידי המשיב ממרפסת ביתו ובה נראה גן הילדים בפעולה.
4. המבקשות עותרות לפסול את התקליטור כראייה מטעמי אי קבילות, השגת ראיות באופן פסול בניגוד להוראות חוק הגנת הפרטיות ואי העברת תקליטור זה למבקשות במסגרת גילוי מסמכים.
 

בית המשפט קבע
 
1. המשיב העיד ומצהיר כי הוא זה שצילם את הסרט והוא טרם נחקר על הצהרתו ולכן אין מקום בשלב הנוכחי לקבוע העדר קבילות של הסרט.
2. במסגרת הכללים שנקבעו בפסיקה, קיימים תנאים שעניינם בצד הטכני, ובהם טיבו של מכשיר ההקלטה, מיומנותו וכשירותו של מי שמטפל במכשיר והאם ההקלטה משקפת נכונה את אשר יכול היה להיקלט.
3. בשלב זה אין לקבוע כי הסרט אינו קביל.
4. לעניין הפגיעה בפרטיות, זו נעשתה לשם הגנה על עניין אישי כשר של הפוגע, כלשון סעיף 18(2)(ג) לחוק.
5. הסרט גולה למבקשים אך לא נמסר לעיונם של המבקשים. אין זה המקרה בו בית המשפט לא יאפשר קבלתה של ראייה רק מטעם זה.
6. הבקשה נדחית. אין צו להוצאות.
 
 
© כל הזכויות שמורות