תפ 3808-10-08 (שלום חיפה) מדינת ישראל נ` מנהל דחבור
גזר דין בתחום עבירות מחשב נגד פקיד בנק שגנב את כספי לקוחות הבנק באמצעות חדירה לחומר מחשב ממסוף של עובד אחר של הבנק. הנאשם נשלח לרצות מאסר בפועל, לאור העבירות שפוגעות באמון הציבור במערכת הבנקאית.


תאריך: 14.12.2009
תפ 3808-10-08
בית משפט שלום חיפה
בפני כב` השופט זאיד פלאח
מדינת ישראל נ` מנהל דחבור
 

העובדות
 
1. הנאשם שימש בזמנים הרלבנטיים כפקיד בנק ערבי ישראל.
2. הנאשם הורשע על פי הודאתו בשישה אישומים שכל אחד מהם ייחס לו עבירות של גניבה בידי מורשה, זיוף בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות ורישום כוזב במסמכי תאגיד.
3. הנאשם גנב מלקוחות הבנק סכום כולל של כ 100,000 ש"ח.
4. הנאשם ביצע את הגניבות באמצעות חדירה למחשב הבנק תוך שימוש במסוף של עובד אחר.
5. המדינה מבקשת להחמיר בעונש לאור מהותן של העבירות.
 

בית המשפט קבע
 
1. פקיד בנק השולח ידוע בכספי לקוחות פוגע הן בכיסם של הלקוחות מהם גנב והן באמון הציבור במערכת הבנקאית והן באמון הציבור במערכת המוניטרית שבלעדיה לא ניתן לקיים חיי יומיום תקינים.
2. ענישת בית המשפט צריכה להעביר מסר הרתעתי כלפי המנצלים את אמון הציבור כדי להשתמש בכספי הזולת.
3. הנאשם החזיק את מלוא כספי הגניבה. התנהגות זו נזקפת לזכותו של הנאשם.
4. האנשם ירצה מאסר בפועל של 21 חודשים. על הנאשם יוטלו 6 חודשי מאסר על תנאי. הנאשם ישלם קנס על סך 20,000 ש"ח או ירצה 4 חודשי מאסר תמורתו.
 
 
 
© כל הזכויות שמורות