הצעת חוק המחשבים התשנ``ד 1994
הצעת החוק המקורית שהונחה על שולחן הכנסת בשנת 1994 ופורסמה ברשומות, כולל דברי הסבר לחקיקה. דברי ההסבר לחקיקה שהפכה מאוחר יותר לחוק המחשבים התשנ"ה 1995, מסבירים את הצורך בחקיקתם של סעיפים שונים בחוק לאור הצורך בעדכון החקיקה הקיימת שלא התאימה לפעולות מופשטות במחשב (מתוך רשומות: הצעות חוק 2278, ד בתמוז התשנ"ד, 13.6.1994).


© כל הזכויות שמורות