תפ 5617/08 (שלום תל אביב) מדינת ישראל נ` מיכאל ברונפמן
הנאשם הורשע על פי הודאתו בעובדות כתב האישום, בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע ומרמה והפרת אמונים, פגיעה בפרטיות, הפרת חובת סודיות בשימוש במאגרי מידע ושימוש שלא כדין במאגרי מידע, וכן בחדירה לחומר מחשב שלא כדין. הנאשם נשלח לרצות מאסר של 6 חודשים.


תאריך: 25.11.2009
א 9080/07
בית משפט שלום תל אביב
בפני כב` השופטת גיליה רביד
מדינת ישראל נ` מיכאל ברונפמן
 

העובדות
 
1. הנאשם הורשע על פי הודאתו בעובדות כתב האישום, בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע ומרמה והפרת אמונים לפי סעיף 499(א) ו 284 לחוק העונשין, פגיעה בפרטיות, הפרת חובת סודיות בשימוש במאגרי מידע ושימוש שלא כדין במאגרי מידע לפי סעיפים 5, 16 ו 18(ב) + 31(א)(1) לחוק הגנת הפרטיות, וכן חדירה לחומר מחשב שלא כדין לפי סעיפים 4 ו 5 לחוק המחשבים.
 
2. במהלך שנת 2006 היה הנאשם עובד של חברת נס טכנולוגיות, שעבד במשרד התמ"ת.
 
3. הנאשם קשר קשר עם אדם אחר שעסק בהבאת עובדים זרים ארצה, וסיפק לו שלושים ושמונה קבצים ובהם רשימות של אנשים שזכאים להעסקת עובד זר, בצירוף כתובות ומספרי טלפון.
 
4. הנאשם הודה במסגרת עסקת טיעון בעבירות המיוחסות לו.
 
 
בית המשפט קבע
 
1. הנאשם נטול עבר פלילי, ותפקודו היה נורמטיבי לאורך כל שנות חייו.
 
2. בעידן של היום שבו אינפורמציה רבה אודות הפרט אגורה במאגרי מידע, קיימת חובה להבטיח כי מידע זה יישמר כדבעי ולא יגיע לגורמים בלתי מורשים.
 
3. מעשי הנאשם מהווה לא רק הפרה גסה של האמון שניתן בו, אלא מעשה הראוי להתייחסות עונשית רצינית ומחמירה למען הרתעת הנאשם ועבריינים בפוטנציה.
 
4. הפגיעה בפרטיות לא היתה גבוהה: הפרטים שחשף הנאשם כללו רק שמות, מספרי טלפון וכתובות, פרטים שאינם אינטימיים מטיבם. הנאשם לא עשה זאת למען בצע כסף או רווח אישי.
 
5. הנאשם ירצה עונש מאסר למשך 6 חודשים.
 
6. הנאשם ירצה מאסר על תנאי למשך 8 חודשים שבהם לא יעבור את העבירות בהן הורשע בתוך 3 שנים.
 

 
© כל הזכויות שמורות