תא 5844/07 (שלום ראשון לציון), דוד וינטרוב נ` גלובס פבלישר עיתונות
תביעת לשון הרע בגין פרסום טוקבק משמיץ מתחת לכתבה באתר העיתונות גלובס. בית המשפט דחה את התביעה ואת הבקשה לצו עשה להסגרת פרטיו של הגולש לאחר שנקבע שהנתבעים הסירו את הפרסום מיד לאחר קבלת הדרישה. עוד נקבע שלמרות שמדובר באתר עיתונות, טוקבק אינו מהווה חלק מאותה עיתונות המוגדרת בחוק.


תאריך: 03.12.2009
תא 5844/07
בית משפט שלום ראשון לציון
בפני כב` השופט אורן שוורץ
דוד וינטרוב ו צבי גסנר נ` גלובס פבלישר עיתונות (1983) בע"מ
 

העובדות
 
1. תביעת מכוח חוק איסור לשון הרע, בעניינו של טוקבק שפורסם נגד התובעים באתר "גלובס" באינטרנט, אותו מפעילה הנתבעת.
 
2. התובעים הגישו את התביעה מכוח סעיף 11 לחוק, הנוגע ללשון הרע שפורסמה באמצעי תקשורת, וכן מכוח דיני הרשלנות.
 
3. התובעים עתרו למתן צו עשה שיחייב את הנתבעת לחשוף את פרטי הגולש שפירסם את הטוקבק.
 
4. התובע 1 הוא רופא וממציא. התובע 2 הוא מהנדס, ממציא ויזם הייטק. הנתבעת רואה עצמה כאמצעי תקשורת כהגדרתו בחוק.
 
5. במועד כלשהו פורסמה כתבה שאיזכרה את התובעים. מתחת לכתבה פורסמה תגובת גולש אנונימי אשר התייחס לתובעים וכינה אותם בשמות פוגעניים.
 
6. התובעים פנו לגלובס בתלונה, וזו מחקה את הטוקבק כבר בבוקרו של אותו יום.
 
7. לאחר שלא נענו על ידי הנתבעת ופרטי הגולש האנונימי לא נמסר להם, הגישו את התביעה, בה דרשו 100,000 ש"ח.
 

בית המשפט קבע
 
1. אין חולק שהדברים שפורסמו בטוקבק האנונימי הם דברי לשון הרע, מאחר וכונו "צמד נוכלים".
 
2. הטוקבק באינטרנט מהווה פרסום כהגדרתו בחוק.
 
3. אתר הנתבעים הינו בעל מאפיינים מהותיים של עיתון, אלא שההגדרה אינה ממלאת המונח "נדפס" מאחר והאתר אינו מודפס על נייר. האתר מהווה "עיתון מקוון" ומהווה עיתון ללפי הגדרת סעיף 11 לחוק.
 
4. יחד עם זאת, אין ללמד בכך שהטוקבקים המועלים לאתר הנתבעת מהווים "עיתון", אלא תגובות ספונטאניות וקריאות ביניים שנשלחות אל הרשת המהווה את כיכר השוק של ימינו.
 
5. בנסיבות העניין, אין מקום להשית על התובעת אחריות כלשהי בגין פרסום הטוקבק באתר. הנתבעת פעלה להסרת הטוקבק מיד לאחר קבלת הדרישה, ובעשותה כן, פעלה בהתאם להלכה הפסוקה בעניין "הודעה והסרה".
 
6. הנתבעת הפעילה מערכת בקרה על הטוקבקים, כאשר טוקבק פורסם או נדחה לאחר בדיקה ברפרוף או מדגמית על ידי עורך באתר. הנתבעת פעלה באופן סביר בפיקוח על פרסומם של טוקבקים ומניעת טוקבקים אשר יש בהם להסב נזק לשמו הטוב של אדם.
 
7. אין מקום לקבוע שהנתבעת התרשלה באי מניעת הפרסום. אין חובה גורפת על הנתבעת לבדוק כל תגובה ותגובה.
 
8. אין מקום לצו עשה להסגרת פרטיו של הגולש האנונימי. הפרטים שלו נמחקו לפי דרישה, כולל כתובת ה IP, וכן התובעים לא דרשו את פרטיו של הגולש יחד עם הבקשה להסרת הטוקבק.

9. התביעה נדחית. התובעים ישלמו לנתבעים סך של 7,500 ש"ח בצירוף מע"מ.
 
© כל הזכויות שמורות