הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - מניעת פניות בלתי מוזמנות), התשס``ד 2004
הצעת החוק של חבר הכנסת רומן ברונפמן. הצעת החוק מציעה לקבוע רשימת נמענים שמבקשים שלא להטרידם בהצעות פרסומיות בדואר אלקטרוני, בפקס, בטלפון ובכל דרך אחרת. הצעת החוק קובעת הטלת קנס כספי על מי שיעבור על החוק ויפנה בפניה ישירה לאדם שביקש שלא יפנו אליו ושמו וכתובתו רשומים במאגר אצל רשם מאגרי המידע במשרד המשפטים. הצעת החוק מנסה להלחם בתופעת דואר זבל הקיימת בישראל.


© כל הזכויות שמורות