HOT תפצה לקוח על מסרונים שנשלחו שלא כחוק
בית המשפט בתל אביב קבע כי חברת הכבלים HOT תפצה לקוח שלה לאחר ששלחה לו 4 מסרונים בעלי תוכן פרסומי, וזאת על פי "חוק הספאם" שאוסר לשלוח ללקוחות פרסומות ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של הלקוח.

לאחר שקיבל הלקוח, גל מדובר, את המסרון הראשון הוא פנה לחברת HOT, ביקש ממנה להפסיק את משלוח המסרונים ואף דרש ממנה פיצוי. אולם למרות זאת הוא המשיך לקבל עוד 4מסרונים נוספים.
לכן השופט אילן דפדי פסק פיצויים לטובת התובע בסך 2000 שקלים. על פי החוק ניתן לפסוק פיצוי של עד 1000 שקלים לפרסומת ולכן מדובר בכמחצית מסכום הפיצוי המרבי שניתן לפסוק.

כמו כן , השופט דחה את טענת הנתבעת על כך שאין לראות במסרון מסר פרסומי מכיוון שמדובר בהטבה ללקוח, וקבע כי המסרון נועד לעודד את הלקוח להשתמש בשירותי החברה ועל כן יש להתייחס אליו כאל מסר פרסומי.

בנוסף נדחתה טענת החברה כי אין היא אחראית על חלק מהמסרונים מאחר ולא הייתה חתומה עליהם.

במקרה אחר שדיווחנו עליו בעבר, בית המשפט בארה"ב קבע כי "מלך הספאם", סנפורד וואלס, ישלם לפייסבוק פיצויים בסך 711 מיליון דולר על בגין הפצת ספאם באמצעות הרשת החברתית.


© כל הזכויות שמורות