א 11287/03 (שלום תל אביב), עמית קשר אמת בע``מ נ` עופר בכנהיימר
תאריך: 29/09/2003
בית משפט השלום תל אביב
השופטת אושרי פרוסט פרנקל
א 11287/03
עמית קשר אמת בע"מ (התובעת) נ` עופר בכנהיימר (הנתבע)

סוגיות:
הונאה באמצעות אתר אינטרנט
הונאה באמצעות תיבות קוליות
תביעה בסדר דין מקוצר
חוזים והסכמים בין חברה ללקוח

העובדות:
התובעת (באמצעות מנהלה עמנואל פלד) היא חברה העוסקת במכירות שירותי שיחות בידור ופנאי טלפוניות, כולל שיחות ארוטיות ושירותי תיבות קוליות. התובעת תבעה את הנתבע בגין שימוש בשירותיה בהתאם לכמות השירותים שאותם לטענתה רכש. לטענתה, היו לנתבע זכויות שימוש ב 15 תיבות לפי עלות של 180 ש"ח לשיחה וסך כל חובו הוא 2,700 ש"ח.

התובעת טענה כי היא המפעילה היחידה של תאים קוליים באתר האינטרנט "קופידון" ולטענתה, הנתבע השתמש בשירותי אתר ההיכרויות "קופידון". הנתבע טען כי מעולם לא רכש שירותים כאלו.

הנתבע טען כי התובעת לא עמדה בנטל ההוכחה המוטל עליה. לא נרכשו שירותים, לא היה שימוש בתיבות. התובעת עצמה לא הציגה כל הוכחה בשימוש בתיבות הקוליות מצד הנתבע. בבירור עם חב` "קופידון" הכחישה האחרונה כל קשר לתובעת.

בבית המשפט הוצגו מסמכים חתומים חלקיים שנחזו להיות הסכמים בין התובעת לנתבע.

נפסק:
בית המשפט דחה את התביעה וקבע כי התובעת לא הצליחה להוכיח כי הנתבע שכר את שירותיה. התביעה נדחתה ועל התובעת הוטל לשלם לנתבע הוצאות ושכר טרחה בסך כולל של 1,200 ש"ח.

על פסק דין זה הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב (עא 3108/03).


© כל הזכויות שמורות