תפ 2391/07 (שלום חיפה) מדינת ישראל נ` דוד שנור
תאריך: 22.10.2009
תפ 2391/07
בית משפט שלום חיפה
בפני כב` השופט ערן קוטון
מדינת ישראל נ` דוד שנור
 
העובדות
 
1. הנאשם הורשע על פי הודאתו בביצוע עבירות של פגיעה בפרטיות.
 
2. על פי עובדות כתב האישום היה הנאשם בעל גישה למידע שבמאגר המצוי במחשבי הביטוח הלאומי והיה מחויב בשמירה על סודיותו.
 
3. במספר הזדמנויות שונות, מסר הנאשם לחוקר פרטי מידע ממסוף מחשב הביטוח הלאומי שבמשרדו. המידע כלל פרטים של אנשים שונים, אותם ביקש החוקר הפרטי כדי לבדוק במסגרת עיסוקו.
 

בית המשפט קבע
 
1. מעשיו של הנאשם הינם חמורים ביותר ומצדיקים ענישה מחמירה.
 
2. עובדי מוסד ציבורי אמורים לנקוט בשמירה יתרה ובקפדנות גבוהה ביותר בכל הנוגע לפרטיות האנשים אשר נתוניהם מופיעים במאגרים.
 
3. מסירת נתונים ממאגר מידע חסוי אינה מהווה רק פגיעה בפרטיות, אלא יש בה כדי לערער את אמון הציבור בכללותו.
 
4. על מנת להרתיע ועל מנת למנוע מעובדי ציבור במעמדו של הנאשם למעול בתפקידם באופן בוטה, יש מקום לגזור על הנאשם עונש חמור.
 
5. הנאשם ירצה מאסר בפועל למשך 3 חודשים בדרך של עבודות שירות.
 
6. על הנאשם יוטלו 12 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים.
 
7. הנאשם ישלם קנס בסך 30,000 ש"ח או 150 ימי מאסר תמורתו.
 
 
© כל הזכויות שמורות