Windows XP הדרך הבטוחה לחתימה אלקטרונית
משתמשי תוכנה רבים נוהגים להצפין (ע"י חתימה אלקטרונית) קבצי מידע. אך לאלו אשר הזניחו עד עתה הצפנה זו, Windows XP Service Pack 2 מכילה את הפתרון להתחיל כעת.


© כל הזכויות שמורות