תא 15623/99 (שלום ירושלים), באסם עיד נ` מאהר חמיס עלמי
תאריך: 15/12/2002
בית המשפט השלום ירושלים
השופטת רחל גרטל שלו
א 15623/99
באסם עיד (התובע) נ` מאהר חמיס עלמי (הנתבע)

סוגיות:
לשון הרע בעיתונות והאינטרנט
כיצד ניתן להוכיח שכתבה בעיתון לא פורסמה גם באינטרנט?

אזכורי חקיקה:
חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה 1965

העובדות:
התובע הוא עיתונאי, חוקר במקצועו, ומשמש כמנכ"ל העמותה הפלסטינית לשמירה על זכויות האדם, עמותה רשומה כחוק. הנתבע, עיתונאי ותיק ובכיר, בעל מעמד והשפעה בציבור הערבי, היה במשך שלושים שנים עורך ראשי של העיתון "אלקודס", עיתון בעל תפוצה גדולה ביותר במזרח ירושלים.

בתאריך 27.7.99 פרסם הנתבע בעיתון "אלחייאת אלג`דידה" (בשפה הערבית) כתבה, אשר כותרתה באותיות גדולות מודגשות, אומרת כך: "הפרצוף האמיתי של באסם עיד" (התובע). בכתבה פנה הנתבע אל קוראי העיתון, באשר הם, אל נציגי הסגל הדיפלומטי, אל נציגי התקשורת, ואל כל חברי ההנהלה ונאמני העמותה "הקבוצה הפלסטינית לשמירה על זכויות האדם", בה שימש התובע כמנכ"ל, וחשף, לדבריו, את פרצופו האמיתי של התובע.

העיתון מופץ במדינה ומחוצה לה, וכן באזורי יהודה, שומרון ועזה. לעיתון יש גם אתר פופולארי באינטרנט.

בעקבות הפרסום הגיש התובע את התובענה נגד הנתבע, בה דרש ממנו לפצותו בסכום של 400,000 ש"ח. כשלושה חודשים לאחר פירסום הכתבה, ולאחר שקיבל את כתב התביעה, פירסם הנתבע ביום 22.10.99, התנצלות בעיתון כלפי התובע.

נפסק:
בית המשפט קיבל את ההתנצלות של הנתבע אך הדגיש כי מדובר בפרסומים שתפוצתם רבה מדיי. בית המשפט נתן משקל לכך שלעיתון שפרסם את הכתבה יש גם אתר אינטרנט. בית המשפט לא קיבל את טענת הנתבע בתצהירו כי הכתבה לא פורסמה כלל באתר האינטרנט של העיתון, והסביר כי לא הובאה ראיה המאמתת אמירה זו.

בית המשפט פסק שהנתבע ישלם לתובע סך של 180,000 ש"ח.

הנתבע הגיש ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי ירושלים. עירעורו נדחה כבר בישיבה שהתקיימה בין הצדדים (ע"א 4053/03).


© כל הזכויות שמורות