13/08/2009 | 
אגודת חי
אגודת חי
המשימה של אגודת חי היא למנוע פגיעה בבעלי חיים בישראל, להקל על סבלם ולהגביר את המודעות לבעלי חיים באמצעות חינוך. האגודה שואפת לטפח אמפטיה, כבוד ואחריות כלפי כל היצורים החיים.


© כל הזכויות שמורות