תק 2140/08 (תביעות קטנות באר שבע) מירי שמש נ` חברת פרי טורס בע``מ
תאריך: 04.12.2008
תק 2140/08
בית משפט לתביעות קטנות באר שבע
בפני כב` השופט אילן בן דור
מירי שמש נ` חברת פרי טורס בע"מ

העובדות
 
1. הנתבעת ביקשה להעביר את הדיון בטענה להעדר סמכות מקומית ביחס לעסקה שנטען שנעשתה בחיפה.
 
2. התובעת טענה בכתב התביעה כי העסקה, הזמנת חבילת תיירות, בוצעה דרך האינטרנט.
 
 
בית המשפט קבע
 
1. נושא הסמכות המקומית בתביעה, בבית המשפט לתביעות קטנות מוסדר בתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) התשל"ז - 1976 שאינן זהות  לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984, ומהוות דין ספציפי לעומתן.
 
2. סמכות מקומית קיימת אם המקרה נופל לאחת החלופות לתקנה 2 לתקנות השיפוט שקובעת היכן תוגש התביעה הקטנה:
(1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;
(2) מקום יצירת ההתחייבות;
(3) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;
(4) מקום המסירה של הנכס;
(5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;
(6) בתביעה שכנגד - מקום הגשת התביעה המקורית;
 
3.  לפי כתב התביעה הוזמנה החופשה דרך רשת האינטרנט. טענה זאת לא הוכחשה על ידי הנתבעת.
 
4. נושא האינטרנט לא הוסדר באופן ספציפי על ידי מתקין התקנות. לאור ניסוחן של התקנות דומה שניתן לעגנו באחת החלופות הכלליות.
 
5. סעיף 2 (1) מבסס סמכות מקומית ב- "מקום ... עסקו של הנתבע". הנתבעת ביצעה עסקאות ב"מקום" "וירטואלי" באתר באינטרנט המצוי גם באיזור מגוריו של התובע אולי יתכן להקביל זאת לחברה שיש לה סניף מקומי או סוכן עצמאי העובד עבורה. לפי השוואה זאת, הרי שיש גם לבית המשפט בבאר שבע, סמכות מקומית.
 
6. חלופה נוספת שנמצאה ראויה לבסס סמכות מקומית למקרה של שימוש באינטרנט, היא  סעיף 2 (5) דן ב"מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים".
 
7. במדינה קטנה כמדינת ישראל שבה אפשר להגיע בקלות ובמהירות, כמעט מכל מקום לכל מקום הולכת ופוחתת החשיבות שבנושא זה. (ש.לוין תורת הפרוצדורה האזרחית: מבוא ועקרונות יסוד (1999), עמ` 177 ואילך).
 

1

 

   

בתי המשפט

תק 002140/08

בית משפט לתביעות קטנות באר שבע

 

04/12/2008

תאריך:

כב` השופט אילן בן-דור

בפני:

 

 

 

 

החלטה

 

1.         בקשה להעברת הדיון בטענה להעדר סמכות מקומית ביחס לעסקה שנטען שנעשתה בחיפה. המבקשת צרפה תנאים כללים שהם חלק ממסמך שלא כולו צורף ושלפיו, לטענתה, נתונה סמכות שיפוט מקומית ייחודית לבית המשפט בחיפה.

 

2.         טענה בכתב התביעה שהעסקה בוצעה דרך האינטרנט. היא            המשיבה מתנגדת לבקשה וציינה גם כי היא לאחר השתלת מוח עצם שמונעת את הגעתה לחיפה. לטענתה העסקה לא נעשתה בחיפה.

 

3.         עיינתי בבקשה, בתגובה, בכתבי הטענות ובנספחיהם, ומסקנתי היא שבמקרה דנן דין הבקשה להדחות בפרט מהנימוקים הבאים:

 

א.         נושא הסמכות המקומית בתביעה, בבית המשפט לתביעות קטנות מוסדר בתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) התשל"ז - 1976 (להלן: "תקנות השיפוט") שאינן זהות  לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי") ומהוות דין ספציפי לעומתן.

 

ב.         סמכות מקומית קיימת אם המקרה נופל לאחת החלופות לתקנה 2 לתקנות השיפוט שקובעת כדלהלן: "מקום השיפוט" (תיקון התשמ"ה).

 

            תביעה תוגש לבית המשפט שאיזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין; ואלה הם:

(1)        מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;

(2)        מקום יצירת ההתחייבות;

(3)        המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;

(4)        מקום המסירה של הנכס;

(5)        מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;

(6)        בתביעה שכנגד - מקום הגשת התביעה המקורית; (הדגשה לא במקור – א.ב)

 

4.         לאור הנאמר ומודגש בתקנה 2 רישא הנ"ל דין טענת המבקשת הנסמכת על תנאים כלליים למסמך מסויים להידחות זאת לאור הקביעה הקוגנטית שלפיה "תביעה תוגש לבית המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין; (הדגשה לא במקור – א.ב.)

 

5.         אגב, אכן מסתבר קיומן של חלופות המקימות סמכות מקומית. לפי כתב התביעה הוזמנה החופשה דרך רשת האינטרנט. טענה זאת לא הוכחשה. נושא האינטרנט לא הוסדר באופן ספציפי על ידי מתקין התקנות, או למיטב הידיעה בהלכה קובעת, אך לאור ניסוחן של התקנות דומה שניתן לעגנו באחת החלופות הכלליות.

 

חלופה 1:

6.         סעיף 2 (1) מבסס סמכות מקומית ב- "מקום ... עסקו של הנתבע". הנתבעת ביצעה עסקאות ב"מקום" "וירטואלי" באתר באינטרנט המצוי גם באיזור מגוריו של התובע אולי יתכן להקביל זאת לחברה שיש לה סניף מקומי או סוכן עצמאי העובד עבורה. לפי השוואה זאת, הרי שיש גם לבית המשפט בבאר שבע, סמכות מקומית.

 

חלופה 5:

7.         חלופה נוספת שנמצאה ראויה לבסס סמכות מקומית למקרה של שימוש באינטרנט, היא סעיף 2 (5) דן ב"מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים" לגבי חלופה מקבילה בתקנות סדר הדין האזרחי; ניתן פסק דין מקיף מפי כב` השופט שפירא בבש"א 03 / 2841 רעות אלקטרוניקה ורכיבים בע"מ נ` מראות אימאג` בע"מ [פדאור (לא פורסם) 03 (14) 54], עמוד 6 (18.12.03)".

 

8.         בשולי הדברים יפה לנסיבות מקרה זה עמדתו של כבוד השופט לוין בספרו שלפיה: "זוהי אחת הדוגמאות הבולטות למקרים שבהם עשוי להתבזבז לשווא זמן שיפוטי יקר. במדינה קטנה כמדינתינו שבה אפשר להגיע בקלות ובמהירות, כמעט מכל מקום לכל מקום הולכת ופוחתת החשיבות שבנושא זה. "ש.לוין תורת הפרוצדורה האזרחית: מבוא ועקרונות יסוד (1999), עמ` 177 ואילך.

 

9.         בנסיבות שלפנינו נחה דעתי כי ניתן להותיר את התביעה בבאר שבע.

 

ניתנה היום ז` בכסלו, תשס"ט (4 בדצמבר 2008) בהעדר הצדדים.

                                                                                                                                   

                                                                                                      אילן בן-דור, שופט002140/08תק 334 רחל עמר

© כל הזכויות שמורות