09/11/2004 |  האוניברסיטה העברית
מתקפת השיבוטים
מתקפת השיבוטים
המאמר עוסק בסקירת חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה) התשנ"ט 1999. כן סוקר המאמר אחר מטרת החוק אשר נועדה לדחיית העיסוק בשכפול גנטי של בני-אדם לתקופה של חמש שנים, במסגרתן יבחנו ההיבטים המוסריים והחברתיים השונים בסוגיה.


© כל הזכויות שמורות