ע``א 6092/03 (עליון), בזק בינלאומי בע``מ נ` איקס תקשורת בע
תאריך: 28/10/2003
בית המשפט העליון
הרשמת ח` מאק קלמנוביץ
בזק בינלאומי בע"מ (המערערת) נ` איקס תקשורת בע"מ (המשיבה)

סוגיות:
מירוץ הזמנים של הגשת ערעור על פסק דין
האם פרסום פסק דין באינטרנט מתחיל את מרוץ הזמנים להגשת ערעור?

אזכורי חקיקה:
תקנות סדר דין אזרחי התשמ"ד 1984

העובדות:
המשיבה המציאה למערערת עותק של פסק הדין באמצעות שליח. העותק שקיבלה המערערת לא היה חתום על ידי בית המשפט ולא היתה עליו חותמת של העתק מאושר כדין של בית המשפט. המשיבה ביקשה לסלק את הערעור על הסף שהוגש בטענה כי חלף מועד הערעור מיום המצאת פסק הדין על ידה למערערת באמצעות שליח.

נפסק:
רשמת בית המשפט העליון ח` מאק קלמנוביץ קבעה כי בשנים האחרונות ניתן לעיין בפסקי דין ברשת האינטרנט ולקבל את המידע מבית המשפט עוד לפני שהומצא כדין לידי בעל הדין. אבל, ההתפתחות הטכנולוגית של פרסום פסקי הדין באינטרנט, אינה מונעת עדיין שינוי המידע.

הרשמת סבורה כי דווקא כיום, בעידן זמינות המידע, כשניתן לעיין ברובם המכריע של פסקי הדין ברשת אינטרנט בסמוך למועד נתינתם, חשוב להבחין בין הקיים והניתן לעיון, לבין ההודעה הפורמלית, המחייבת. דווקא בשל זמינות הטקסטים והקלות הרבה בה יכול גם מי שאינו מוסמך לכך לשנותם ולערוך בהם מניפולציות, ישנה חשיבות לשמירה על דרישות הצורה. זאת לאו דווקא לשם הפורמליזם, אלא בעיקר על מנת להבחין בין הנכון, הידוע והמחייב לבין מה שמצוי בידיעה קונסטרוקטיבית שאינה פוזיטיבית, ואינה מחייבת.

בית המשפט קבע כי כל עוד לא הומצא פסק הדין לידי המערערת באופן פורמלי על ידי בית המשפט כנדרש בתקנות סדר דין אזרחי, מתן עותק של פסק הדין על ידי שליח אינה מתחילה את מרוץ הזמנים להגשת ערעור.

בית המשפט דחה את הבקשה לסילוק על הסף, אבל לא חייב את המשיבה בהוצאות הבקשה.


© כל הזכויות שמורות