א 7010/05 (מחוזי ירושלים) רס.אא.יזמות והשקעות בע``מ נ` כהן תמיר
תאריך: 05.04.2009
תא 7010/05
בבית המשפט המחוזי ירושלים
בפני כב` השופט יוסף שפירא
רס.אא.יזמות והשקעות בע"מ נ` כהן תמיר

העובדות
 
1. בקשה לאשר העדת הנתבע 1, הגר בארה"ב, באמצעות "כינוס ועידה" ("היוועדות חזותית", כינוס וידאו) זאת מן הטעם שהנתבעים נמצאים בארה"ב בהליך של קבלת אשרת עבודה.
 
2. הוראת סעיף 13(א) לפקודת הראיות מאפשרת לנהל את הדיון מחוץ לתחום השיפוט של בית המשפט, וחו"ל במשמע, ומותירה לבית המשפט שיקול דעת  רחב כיצד יתבצע הליך שכזה.
 

בית המשפט קבע
 
1. שימוש יתר בכלי הוידאו יהפוך את הדיון המשפטי לטכני-דיגיטלי, בו יעלם גורם ההתרשמות הבלתי אמצעית של השופט מהעדים. מאידך גיסא, השימוש בכלי זה יכול לחסוך בזמן ואמצעים, לייעל ולזרז את הדיונים, וליתן תשובה למקרים מיוחדים בהם יש קושי לעד להגיע לארץ.
 
2. יש להבין את חששם של אלה הגורסים כי פתיחת פתח לשימוש בכינוס ועידה עלול לפרוץ את כל  הסכרים.
 
3. מסירת עדות באמצעות כינוס-וידאו, טרם הוסדרה בדין הישראלי, ככל שהדבר נוגע להליך אזרחי.
 
4. לצורך הקביעות הנחוצות, חשוב ביותר להתרשם באופן בלתי אמצעי מבעלי הדין עצמם, ולא באמצעות היוועדות חזותית.
 
5. המסמכים שהציג הנתבע אינם מבהירים האם הוא יכול להגיע לישראל האם לאו.
 
6. על הנתבע להתייצב למתן עדותו, ככל שבדעתו להעיד בבית המשפט, וזאת בתאריך שייקבע.
 

 
© כל הזכויות שמורות