טכנולוגיה  יותר יעילה מאשר חקיקה
המאבק כנגד תוכנות ריגול דורש פתרונות טכנולוגיים יותר מאשר פתרונות חקיקה, כפי שעולה מדברי נציבות הסחר הפדראלית.


© כל הזכויות שמורות