בש``א 3180/07 (מחוזי ת``א) פרטנר תקשורת בע``מ נ` עמרי רוטשילד ואח`

 

תאריך: 09/03/2008

בש"א 3180/07 (בתיק עיקרי ת.א. 2446/07)

בבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו

לפני כב` השופטת ענת ברון

פרטנר תקשורת בע"מ נ` עמרי רוטשילד ואח`

 

העובדות

 

1. המבקשת הגישה בקשה להורות על מחיקת אחת משתי בקשות לאישור תובענות ייצוגיות נגדה.

 

2. נגד המבקשת ונגד חברת סלקום תקשורת בע"מ הוגשו שתי תביעות ובקשה להכיר בהן כייצוגיות, בגין צירוף שלא כדין של לקוחותיהן של המבקשת ושל חברת סלקום לאתר היכרויות ברשת האינטרנט בשם "פופיק" (להלן: בקשות רוטשילד וברקמן). למעשה, מדובר היה בשתי בקשות בנוסח זהה, כאשר בבקשה האחת התבקש בית המשפט להתיר למבקשים ייצוגם של כל לקוחת פרטנר שההצטרפות לפופיק נכפתה עליהם ללא ידיעתם וללא הסכמתם ובשניה התבקש בית המשפט להתיק למבקשים ייצוגם של כל לקוחות סלקום שההצטרפות לפופיק נכפתה עליהם באורח זה. שתי הבקשות הללו אוחדו מאוחר יותר.

 

3. כחודש וחצי לאחר הגשת הבקשות הנ"ל, הגישו אתי ליבל וסיני ליבל (להלן: בקשת ליבל) בקשה לאישורה של התובענה ת.א. 2720/06 כייצוגית. בדומה לבקשות לעיל, גם בקשה זו עוסקת בחיובם של לקוחות פרטנר בתשלום בגין מסרונים שקיבלו מפופיק ללא ידיעתם והסכמתם.

 

4. לכן, הגישה המבקשת את הבקשה דנן, למחיקתה על הסף של אחת הבקשות הנ"ל, בטענה לפיה לא תיתכן שתידרש להתגונן מפני שתי בקשות שהוגשו בשם אותה קבוצת תובעים מיוצגים ובגין אותה עילה.

 

5. לטענת המבקשים בבקשות רוטשילד וברקמן, יש ליתן עדיפות לבקשה שהוגשה ראשונה בזמן. ליבל, מצידם, טוענים כי בקשת רוטשילד ובקשת ברקמן הוגשו בחיפזון, ולכן התמונה העובדתית הנוגעת לחיובם של לקוחות החברות הסלולאריות בגין מסרונים שנשלחו להם מאת פופיק לא נפרשה בהן במלואה.

 

בית המשפט קבע

 

1. בית המשפט מציין כי על פי סעיף 7(ב)(1) לחוק תובענות ייצוגיות, במקרה בו הדיון בבקשת אישור מוקדמת וממילא גם בבקשת אישור מאוחרת טרם החל, לבית המשפט נתון שיקול דעת להורות על צירוף או החלפה של מבקש או של בא כוח מייצג, צירוף הדיון בשתי הבקשות, או מחיקת אחת מהן – הכל על מנת שעניינה של קבוצת התובעים המיוצגים ייוצג וינוהל בדרך הטובה והיעלה ביותר.

 

2. עוד מציין בית המשפט כי מסעיף 7(3) לחוק עולה כי גישת המחוקק היא כי בהעדר טעם ענייני אין מקום להעדיף את ניהולה של הבקשה המאוחרת על פני הבקשה המוקדמת. במקרה דנן, בית המשפט שוכנע כי לא רק שאין טעם של ממש להעדיף את בקשת ליבל המאוחרת על פני בקשת רוטשילד המוקדמת, אלא אף שייצוג וניהול יעיל של קבוצת התובעים מחייב להורות על מחיקתה של בקשת ליבל.

 

3. בית המשפט מציין כי מפני שהדיון בבקשת רוטשילד אוחד עם הדיון בבקשת ברקמן (העוסקת בחיוב דומה של לקוחות סלקום), מחיקתה של בקשת רוטשילד תביא לסרבול ההליכים. עוד מציין בית המשפט כי ליבל "התאימו" את הסעדים להם עתרו בבקשת ליבל המאוחרת לסעדים שנתבעו זה מכבר בבקשת רוטשילד המוקדמת. בנוסף, מציין בית המשפט כי הנתבעים הנוספים אשר צורפו לבקשת ליבל עלול להביא לסרבול הדיון בעניינם של חברי הקבוצה תחת לייעלו.

 

4. לכן, בית המשפט מורה על מחיקתה של בקשת ליבל.

© כל הזכויות שמורות