ממשל אובמה: אמנת זכויות יוצרים היא סוד בטחון לאומי
ממשל בוש, הטיל חסיון על חלקה של האמנה המתגבשת בנושא המאבק נגד זיופים בתעשיית התוכן, כבר בספטמבר 2008, זאת למרות חששם של גורמים ליברלים כי מהות האמנה עשויה להפליל בהפרת זכויות יוצרים גורמים המספקים שירותי P2P.

לאחרונה, גם ממשל אובמה, הגביר את החסיון על האמנה וקבע שהיא סודית ביותר על פי צו מנהלי (Executive Order 12958).

הצו המנהלי האמור, מ – 1995, מאשר חסיון לחומר רק אם "יסכן בטחון לאומי, וכן אם הסמכות הרלוונטית יכולה להגדיר ולאפיין בדיוק מהו אותו נזק שייגרם".

למרות אי הבהירות באיזו מידה המידע הנידון בהצעת החוק מסכן את בטחון המדינה, ממשלו של אובמה, ממשיך להגן על מדיניות החשאיות סביב חלק מתוכנו של החוק.

ג`יימי לאב, נציג קבוצת Knowledge Ecology International דרש חשיפת התוכן בהתאם לחוק חופש המידע, אולם במסמך תשובה מהבית הלבן, נדחתה דרישתו.

על פי לאב, החוק ממילא מופץ בהרחבה בקרב לוביסטים מטעם תאגידים מקבלי החלטות באירופה, יפן וברחבי ארה"ב ואין סיבה לא לפרסמו גם לציבור האמריקאי.

נראה כי עמדת הממשל החדש תומכת בסודיות של מסמך אשר נכתב ל EFF בזמן ממשלו של בוש, ואשר מתייחס לאמנה המתגבשת. על פי תוכנו של המסמך - מתוך 806 עמודים, על כולם למעט 10 הוטל חסיון וצו איסור פרסום.

לאב מאמין כי ארצות הברית ויפן, שואפות שעל פי האמנה גופים מסחריים המפרים זכויות יוצרים, יועמדו למשפט פלילי, גם אם יוכח שהמעשה נעשה ללא כוונת רווח.

גם בתוך הממשל עצמו מועברת ביקורת מסויימת כנגד הליך אישור האמנה.
בסתיו 2008, שני סנטורים הידועים בחקיקתם המחמירה בתחום דמירה על זכויות יוצרים, הביעו חשש כי האמנה המתגבשת הולכת רחוק מדי.

לאחרונה דיווחנו כי בצרפת הסתיימו המגעים המסדירים את החקיקה הנחשבת לקשוחה ומחמירה בעולם כנגד משתמשי P2P בשיתוף קבצים.

החוק שנקרא באופן רשמי: Création et Internet, עלה לדיון בפני הפרלמנט, זאת לאחר שהיה תקוע ומעוכב במשך חודשים רבים.

בעבר דיווחנו על ביקורת כלפי אמנה להגנה על זכויות יוצרים באינטרנט.

מדובר באמנה שכונתה Protection of the Rights of Broadcasting Organizations "ההגנה על זכויות ארגוני שידור". מטרת האמנה להבטיח כי זכויות היוצרים בתכני וידאו אשר בדרך כלל משודרים בטלויזיה והכבלים אך לאחרונה גם מועברים באינטרנט יוגנו מפני הפרה.


© כל הזכויות שמורות