מדיניות חדשה בנושא פרסומות מותאמות
איגוד הפרסום המקוון באנגליה פרסם מדיניות חדשה בנושא פרסומות מותאמות, זאת בעקבות ביקורת שהעניין עורר בנושא הגנת הפרטיות.

פרסומות מותאמות הינן פרסומות מתאימות לתחומי העניין של גולשים על פי מאפייני הגלישה שלהם. הפרסומות הן ספציפיות ונשלחות לגולשים ספציפיים לאחר שבוצעה בדיקה ואיפיון של הרגלי גלישתם ברשת.

המדיניות החדשה, אשר נחתמה על ידי חברות מובילות כגון פורם, AOL, גוגל, מיקרוסופט ויאהו, מתייחסת לשלושה נושאים עיקריים: חברה האוספת מידע לצורך פרסומות מותאמות תהיה מחוייבת להודיע על כך לגולשים, מחויבת בקיום מנגנון שיאפשר לגולשים לדחות את האפשרות של קבלת פרסומות מותאמות וכן תהיה מחויבת למסור מידע ברור ופשוט לגולשים על השימוש במידע שנאסף.

אמנם נושא פרסומות מותאמות עורר ביקורת של ארגוני פרטיות, אך לטענת חברת המחקר פורסטר, לא נאסף כלל מידע פרטי שיכול להביא לזיהוי הגולשים. המידע על הרגלי הגלישה הוא אנונימי ומשויך למספר סידורי של העוגיה.

בחודש דצמבר דיווחנו כי תובעים בבריטניה חוקרים האם חברת הטלפוניה BT ניסתה מערכת פרסום מקוונת, באופן לא חוקי, ללא הסכמת לקוחותיה ותוך פגיעה בפרטיות.

החקירה מתמקדת במערכת הנקראת Webwise של חברת Phorm אשר בודקת את הרגלי הגלישה ברשת של צרכנים ומוצאת מאפיינים על פיהם ניתן לשלוח להם פרסומות מתאימות.

ואילו בחודש ינואר דיווחנו על כך שהמרכז לדמוקרטיה דיגיטלית (Center for Digital Democracy) וקבוצת המחקר לטובת הציבור (U.S. Public Interest Research Group) הגישו תלונה לועדה הפדראלית למסחר (Federal Trade Commission).

בתלונה הם ביקשו מהועדה לבחון את האיום הגובר על פרטיות הצרכנים של פרסומות מפולחות בטלפונים סלולריים.
© כל הזכויות שמורות