23/02/2009 |  הנשיאה ד` ביניש
בש``פ 149/09 משה הלוי נ` מדינת ישראל
בש``פ 149/09 משה הלוי נ` מדינת ישראל

תאריך: 23.02.2009

בש"פ 149/09

בבית המשפט העליון

בפני כב` הנשיאה ד` ביניש

משה הלוי נ` מדינת ישראל

 

העובדות

 

1. נגד המבקש הוגש בבית משפט השלום בירושלים כתב אישום המייחס לו עבירות שונות.

 

2. המבקש הגיש בקשה להעביר את הדיון בעניינו לבית משפט השלום בחיפה. לטענתו, סיבותיו האישיות, נוחות העדים דורשים את העברת הדיון לחיפה. כמו כן, לטענת המבקש, העובדה שכתב האישום נוגע בתחומים מנהליים, המצויים בתחום סמכותו של מנהל בתי המשפט, אשר כיהן בעבר כשופט בבית משפט השלום בירושלים ומכהן כיום בבית המשפט המחוזי בירושלים, מחייבת את העברת הדיון בתיק מחוץ למחוז ירושלים, לאור מראית פני הצדק.

 

3. המשיבה טוענת כי יש לדחות את הבקשה, משום שהעבירות נשוא כתב האישום בוצעו על ידי המבקש באמצעות המחשב כלפי המרכז לגביית קנסות, אשר מצוי בירושלים. לכן, העבירות בוצעו הלכה למעשה בירושלים. כמו כן, המשיבה דוחה את טענות המבקש לעניין נוחות העדים.

 

בית המשפט קבע

 

1. בית המשפט דוחה את הבקשה. העברת דיון ללא הודאה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום נעשית במקרים חריגים ויוצאי דופן בלבד. במקרה דנן, בית המשפט קובע כי אין מתקיימות נסיבות חריגות מעין אלה. העבירות המיוחסות למבקש בוצעו כלפי המרכז לגביית קנסות המצוי בירושלים, עדי התביעה מתגוררים בירושלים ובאזור המרכז, ונסיבות המקרה אינן מצדיקות את הטרחתם של העדים לשם העדתם בבית משפט השלום בחיפה.

 

2. בית המשפט מציין כי הקושי של המבקש להגיע לירושלים אין בו כדי להטות את מאזן הנוחות במידה המצדיקה העברת מקום הדיון בתיק.

 

3. כמו כן, בית המשפט דוחה את טענת המבקש באשר למראית פני הצדק, שכן כתב האישום כולל אישומים בעבירות פליליות בגין מעשים אשר לפי הנטען ביצע המבקש, ואינו מעורר שאלות הקשורות בתפקודו או החלטותיו של מנהל בתי המשפט.

 

 


 

 

 

 

 

בש"פ  149/09

 

בפני:  

כבוד הנשיאה ד` ביניש

 

המבקש:

משה הלוי

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבה:

מדינת ישראל

                                          

בקשה להעברת מקום דיון

                                          

בשם המבקש:                        עו"ד משה הלוי

בשם המשיבה:                       עו"ד נעמי גרנות

 

 

 

 

החלטה

 

 

 

לפניי בקשה לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט), להעברת מקום הדיון בת.פ. 9497/08 מבית משפט השלום בירושלים לבית משפט השלום בחיפה.

 

 

1.       נגד המבקש הוגש בבית משפט השלום בירושלים כתב אישום המייחס לו ביצוע עבירות של חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת, עבירה לפי סעיף 5 לחוק המחשבים, תשנ"ה-1995 (להלן: חוק המחשבים); מידע כוזב, עבירה לפי סעיפים 3(א)(1) ו-(2) לחוק המחשבים; התחזות כאדם אחר, עבירה לפי סעיף 441 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין); פגיעה בפרטיות, עבירה לפי סעיפים 5 ו-2(5) לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981; וניסיון לפגוע בפעולת המרכז לגביית קנסות, עבירה לפי סעיף 10(1) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"א-1995 בצירוף סעיף 25 לחוק העונשין.

 

 

 

2.       בבקשה שלפניי מבוקש כי אורה על העברת הדיון בעניינו של המבקש לבית משפט השלום בחיפה, ממספר סיבות. תחילה, מציין המבקש כי הוא מתגורר בעיר עכו, נעזר בתחבורה הציבורית, וקיום הדיונים בעניינו בבית המשפט בירושלים גורם לו לקשיים רבים. עוד מציין המבקש, כי נוכח מצבו הכלכלי הקשה, מטילות עליו הנסיעות לירושלים עול כלכלי כבד, אשר הוא מתקשה לעמוד בו. באשר לנוחות העדים העתידים להופיע בתיק, טוען המבקש כי חלק גדול מעדי התביעה מתגוררים באזור המרכז, כך שהעברת מקום הדיון מירושלים לחיפה לא תשפיע על נוחותם. מנגד, מצוין בבקשה כי המבקש מתעתד לזמן לדיון בעניינו עדי הגנה המתגוררים באזור חיפה ועכו. לבסוף, מציין המבקש כי כתב האישום נוגע בתחומים מנהליים המצויים בתחום סמכותו של מנהל בתי המשפט, השופט גל, אשר כיהן בעבר כשופט בבית משפט השלום בירושלים ומכהן כשופט בבית המשפט המחוזי בירושלים. מסיבה זו סבור המבקש כי מראית פני הצדק תומכת אף היא בהעברת מקום הדיון בתיק מחוץ למחוז ירושלים.

 

3.       מנגד, טוענת המשיבה כי יש לדחות את הבקשה. לטענתה, העבירות נשוא כתב האישום בוצעו על-ידי המבקש באמצעות המחשב כלפי המרכז לגביית קנסות, אשר מצוי בירושלים. בנסיבות אלה, העבירות בוצעו הלכה למעשה בירושלים, ועל כן הסמכות המקומית מסורה לבית המשפט בירושלים. באשר למאזן הנוחות בין הצדדים, טוענת המשיבה כי מהבקשה עולה כי אין בכוונת המבקש להודות במיוחס לו, ועל כן יש יסוד להעריך כי התיק יחייב את שמיעת עדי התביעה – 13 במספר – אשר כמחציתם מירושלים וכמחציתם מאזור המרכז. בנסיבות אלה, טוענת המשיבה כי יש להותיר את הדיון בתיק בירושלים.

 

4.       דין הבקשה להידחות. העברת דיון ללא הודאה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום נעשית במקרים חריגים ויוצאי דופן בלבד. בענייננו, אין מתקיימות נסיבות חריגות מעין אלה. העבירות המיוחסות למבקש בוצעו כלפי המרכז לגביית קנסות המצוי בירושלים, עדי התביעה מתגוררים בירושלים ובאזור המרכז, ונסיבות המקרה אינן מצדיקות את הטרחתם של העדים לשם העדתם בבית משפט השלום בחיפה. אמנם, העובדה כי המבקש מתגורר בעיר עכו מחייבת אותו לבצע נסיעות ארוכות יחסית על-מנת להגיע לדיונים בבית המשפט בירושלים, אולם אין בכך כדי ליצור קושי שאין ניתן לעמוד בו, ואשר יש בכוחו להטות את מאזן הנוחות במידה כזו המצדיקה את העברת מקום הדיון בתיק. גם טענתו של המבקש באשר למראית פני הצדק דינה להידחות. כתב האישום כולל אישומים בעבירות פליליות בגין מעשים אשר לפי הנטען ביצע המבקש, ואינו מעורר שאלות הקשורות בתפקודו או החלטותיו של מנהל בתי המשפט.

 

 

אשר על כן, הבקשה נדחית.

 

ניתנה היום, כ"ט בשבט התשס"ט (23.2.2009).

 

 

 

 

 

 

 

 

ה נ ש י א ה

 

 

 

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   09001490_N02.doc   דז

מרכז מידע, טל` 02-6593666 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

 

 

 

© כל הזכויות שמורות