A Gift of Fire: Social, Legal, and Ethical Issues for Computing and the Internet
המהדורה השלישית של הספר, שיצאה לאור בינואר 2008, מציגה פרשיות וטכנולוגיות עדכניות ביותר הנוגעות להיבטים חברתיים, חוקיים ומוסריים של רשת האינטרנט.

הספר כולל 9 פרקים, כל אחד עוסק בהרחבה בפן אחר של עולם המחשבים והשפעתו הנרחבת על חיינו. בין הנושאים הרבים המטופלים בספר אפשר למנות את נושאי הפשע הקיברנטי והקניין הרוחני, שכל אחד מהם נתקף ממספר היבטים. בנוסף עוסק הספר בנושאים כמו חוקי צנזורה באינטרנט, תעמולה באינטרנט, מחשבים במסגרת העבודה והשפעתם על מסגרת זו, ועוד.

הספר מיועד לאנשי מקצוע טכנולוגיים, למשתמשים בטכנולוגיות ולאזרחים מן השורה.

הסופרת הינה פרופסורית בדימוס למדעי המחשב באוניברסיטת סן-דייגו, הנושאת 3 פרסי הצטיינות על עבודתה בפקולטה.


© כל הזכויות שמורות