16/02/2009 |  Jeff Civins and Mary Mendoza
זהירות – הצהרות ירוקות
זהירות – הצהרות ירוקות
אין ספק שמודעות סביבתית היא הדבר החם בתקופה האחרונה והתחממות גלובלית היא כבר ממש סיסמא. לכן אין זה מפתיע שבהיעדר תוכנית רשמית ומסודרת בנוגע לגזי חממה, חברות רבות בוחרות להפחית פליטת גזים מיוזמתן האישית. אותן חברות ממהרות כמובן לדווח על כך בגאווה למשקיעים וללקוחות.

הבעיה מתחילה כאשר הפחתת פליטת הגזים לא ממש נבדקת לפי תקנות מוגדרות, והדקדקנים שיבחרו להעמיד את אותן הצהרות במבחן, עשויים לגלות שהדיווחים מוטעים ומטעים. דבר זה עשוי לעורר בעיה משפטית עבור החברות הללו.

במאמר מוצגת הבעיה בטענות לא מדויקות שכאלה בנוגע לפליטת גזי חממה וזיהום סביבתי, ומודגשת הנקודה שעורכי הדין המייצגים את החברות צריכים להיערך לתביעות פוטנציאליות בעקבות אותן טענות.

כותבי המאמר מציינים למשל, כי חישוב כמות הפחמן דו-חמצני הנפלט בתהליך ייצור במפעל אינו פשוט וישיר כמו חישוב פליטת עשן מארובה. במקרה של פחמן דו-חמצני, קיימים פרוטוקולים רבים ושונים לחישוב, ולכל חברה יש חופש יחסי בבחירה למה להתייחס ומה לכלול בחישובים.

בנוסף מפרטים כותבי המאמר את תקנות המסחר וחוקים נוספים שמופרים בעקבות הדיווחים הלא-מדויקים הללו. הם מציגים דוגמא של מקרה משפטי בו אזרח תבע את חברת נייקי על כך שפירסמה טענות כוזבות בנוגע לתנאי העסקה במפעליה. במהלך המשפט הבהיר בית המשפט כי הצהרות פומביות מטעות בהחלט יכולות להוות עילה לתביעה משפטית.

כותבי המאמר מדגישים כי פרשה שכזאת עלולה להכתים את שמה הטוב של חברה ומציעים לשקול היטב ולתכנן בקפידה הצהרות הנוגעות לשינויים אקלימיים כאלה ואחרים.


© כל הזכויות שמורות