ת``פ 1826-08 (שלום עכו) מדינת ישראל נ` משה הלוי

תאריך: 27.01.2009

ת"פ 1826-08

בבית משפט השלום בעכו

בפני כב` השופטת רונית בש

מדינת ישראל נ` משה הלוי

 

העובדות

 

1. הנאשם מבקש להורות על ביטול כתב האישום הוגש נגדו, מחמת חוסר סמכות עניינית ומקומית של בית המשפט לדון בכתב התביעה, מפני שהעובדות המתוארות בכתב האישום אינן מהוות עבירה. כמו כן, מעלה הנאשם בבקשתו טענה מקדמית של הגנה מן הצדק.

 

2. נגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של העלבת עובד ציבור. על פי כתב האישום, הנאשם פרסם בפורום באתר האינטרנט rotter.net את תמונתו של מפכ"ל המשטרה דאז, רב ניצב משה קראדי, במדים נאציים, בתוספת כיתוב.

 

3. לטענת הנאשם, כתב האישום אינו מציין את איזור ביצוע העבירה וכתובת אתרי האינטרנט עם שם המתחם NET הן כתובות השייכות לגופים הנמצאים ומנוהלים בארה"ב, ומשלא נתן היועץ המשפטי לממשלה הסכמתו להגשת כתב האישום, כנדרש ע"פ סעיף 9(ב) לחוק העונשין, לא קיימת לביהמ"ש סמכות עניינית או מקומית לדון בכתב האישום, שכן העובדות המתוארות בו בוצעו בכתובת שאינה מצויה תחת ריבונותה של מדינת ישראל.

 

4. עוד טוען הנאשם כי כתב אישום נגדו אינה מגלה עבירה, שכן העבירה המיוחסת לנאשם בכתב האישום בוצעה באתר אינטרנט שכתובתו בשטח ארה"ב, ולכן על האתר וכותביו חל הדין האמריקני, כאשר על פיו המפכ"ל אינו מהווה "עובד ציבור". כמו כן, הנאשם טוען כי העבירה בוצעה שלא בפני המפכ"ל או בנוכחותו, ועל כן יסוד הפרסום אינו נכלל ביסודותיה של העבירה.

 

5. עוד טוען הנאשם כי הוא נרדף בשנים האחרונות על ידי המאשימה בשל פעילותו ברשת האינטרנט, כי כתב האישום הוגש יותר משנתיים לאחר מועד ביצוע העבירה וכי הוגש משיקולים זרים.

 

6. המאשימה, מצידה, טוענת כי העבירה אותה ביצע הנאשם מהווה עבירה של "העלבת עובד ציבור", שבוצעה על ידי הנאשם שהינו אזרח ותושב ישראל, אשר הפעיל את אתר הלמו, מביתו שבעיר עכו, ועל כן אין מדובר ב"עבירה חוץ". לטענת המאשימה, את הפרסום המעליב ניתן היה לראות בשטח ישראל וכן בחיפוש אשר נערך בבית הנאשם נמצא דיסק קשיח ובו התמונות המהוות את המרכיב המרכזי בביצוע העבירה, ועל כן הפרסום נעשה מתוך שטח מדינת ישראל.

 

7. כמו כן, המאשימה דוחה את טענות הנאשם לפיהן העובדות המיוחסות לו בכתב האישום אינן מהוות עבירה וכן את טענת ההגנה מן הצדק אותה העלה הנאשם.

 

בית המשפט קבע

 

1. בית המשפט מציין כי המיקום ממנו הועלתה התמונה לאתר האינטרנט הינו עניין אשר יש להוכיחו במסגרת שמיעת הראיות, ואינו אמור בהכרח לבוא לידי ביטוי בחלק העובדתי של כתב האישום. כמו כן, בית המשפט מציין כי הנאשם עצמו לא טען בבקשתו כי העלאת התמונה עצמה לאתר נתבצעה שלא משטחה של מדינת ישראל. היות האתר מנוהל ומתופעל מארה"ב, כמו גם היות השרת מצוי בארה"ב, אינה הופכת את העבירה ל"עבירת חוץ", זאת כאשר חלקה של העבירה בוצע בתחומי מדינת ישראל.

 

2. בית המשפט מציין כי קיימת מגמה בפסיקה לפיה ביצוע העבירה באינטרנט, כאשר מקום מושב השרת הינו בחוץ לארץ, אינו הופך את העבירה ל"עבירת חוץ".

 

3. במקרה דנן, בית המשפט מציין כי גם אם מקום מושבו של השרת הינו בארה"ב, עצם העובדה כי התמונה הועלתה על ידי הנאשם בהיותו בשטחה של מדינת ישראל, מספיקה, לצורך העניין, כדי לבסס את היות העבירה עבירת פנים. לכן, בית המשפט דוחה את טענת הנאשם לפיה עסקינן ב"עבירת חוץ".

 

4. לעניין השאלה האם כתב האישום מגלה עבירה, בית המשפט מציין כי כיוון שהעבירה הינה עבירת פנים, על העבירה חלים דיני העונשין של מדינת ישראל. לכן, אף אם המפכ"ל אינו מהוה "עובד ציבור" בארה"ב, הרי שהוא מהווה "עובד ציבור" על פי דיני ישראל. כמו כן, בית המשפט מציין כי עבירה של "העלבת עובד ציבור" אינה דורשת כי ההעלבה תהיה "בפניו", ולפיכך, גם העלבת עובד ציבור אשר מבוצעת באתר אינטרנט יכולה למלא אחר דרישת היסוד העובדתי של העבירה הנ"ל.

 

5. לכן, בית המשפט קובע כי עובדות כתב האישום במקרה דנן מגלות עבירה של העלבת עובד ציבור.

 

6. כמו כן, בית המשפט דוחה את טענת ה"הגנה מן הצדק" אותה העלה הנאשם, בקובעו כי דין טענותיו של הנאשם להתברר במסגרת הליך שמיעת הראיות בתיק ולא במסגרת ההליך המקדמי. כמו כן, בית המשפט דוחה את טענת האכיפה הבררנית של הנאשם.

 

7. לכן, בית המשפט דוחה את טענותיו המקדמיות של הנאשם.

 

8. בית המשפט הורה להעביר את התיק להליך של גישור בפני שופט.

 

 

© כל הזכויות שמורות