FBI  מפרסם תמונות של שני האקרים
ה FBI פרסם תמונות של גבר ואישה החשודים בגניבה מכספומטים בסך של כ-9 מיליון דולר.

החשודים שדדו סכום זה מכ-130 מכשירי כספומט ב-49 ערים שונות בעולם, כל זאת תוך שעה.

החשודים השתמשו בנתונים שנגנבו מ RBS WorldPay וזייפו באמצעותם כ-100 כרטיסים מגנטים להפקדה ומשיכה של משכורת.

לאחר מכן משכו כספים באמצעות הכרטיסים.

לטענת RBS WorldPay מידע על כ 1.5 מיליון חשבונות נפרץ לאחרונה בהתקפה האקרים וכי החוקרים קושרים זאת לשוד האמור.

בחודש ספטמבר דיווחנו על האקרים אשר תכננו לפרוץ מערכות לשירות עצמי בסופרמרקטים ברחבי בריטניה ולגנוב פרטי כרטיסי אשראי.

ההאקרים תכננו, באמצעות המידע הנ"ל, לשדוד חשבונות בנק אמריקניים. השיטה אמורה הייתה לעבוד כך - כרטיסי אשראי מזויפים, עליהם הוטען המידע הגנוב ממערכות השירות העצמי, אמורים היו לשמש למשיכת כספים וקניית טובין יקרי ערך.

ובישראל נחשפה הונאה ,כאשר נוכלים ביקשו פרטי הזדהות של לקוחות בנק אוצר החייל ובנק הפועלים.

בעזרת קבלת נתוני ההזדהות יכלו הנוכלים לחדור אל חשבונות הלקוחות ולעשות בהם שימוש לרעה.© כל הזכויות שמורות