העליון מתנגד לפרסום המלצות באתרי עורכי דין
לשכת עורכי הדין בפלורידה הציעה שמשרדי עורכי דין יוכלו להציג באתרי האינטרנט שלהם את הצלחתם בתביעות במסגרת המלצה אישית על המשרד.

שופטי בית המשפט העליון במדינה התנגדו להצעת הלשכה.

חלק מהטענות נגד ההצעה נבעו מחוסר היכולת לפקח ולבחון את מכתבי ההמלצה בכל אתרי האינטרנט, שכן כל אתר בנוי ממספר רב של דפים ולא רק מדף בית.

טענות אחרות העלו את השאלה במה שונה האינטרנט מאמצעי התקשורת האחרים כגון רדיו וטלויזיה.

הצעה זו של הלשכה סותרת את ההנחיה הקיימת בעניין פרסום המלצות אישיות בחומר פרסומי מודפס.

לטענת הלשכה, אתר אינטרנט אינו דומה לפרסום מסחרי. גולשים ברשת האוספים מידע על משרדי עורכי דין והם למעשה קליינטים פוטנציאלים.

ואילו בישראל פרסום כתבי טענות באינטרנט על-ידי עורכי הדין שיצרו את תוכנם הינו עניין שכיח למדיי.

לשכת עורכי הדין בישראל החליטה להסדיר סוגייה זו עקב פניית ועדת משנה אחזור מידע, שתחת ועדת המחשוב הארצית של לשכת עורכי הדין לוועדת האתיקה בלשכה, גובשה המלצת ועדת האתיקה ואושרה על ידי הוועד המרכזי.


© כל הזכויות שמורות