אתר דיני רשת משיק מערכת פורומים בתחום משפט וטכנולוגיה
השקת מערכת הפורומים מהווה צעד ראשון בהקמת מרכז מידע בתחום דיני הרשת הנשען על משתתפים רב תחומיים מעולם המשפט, המסחר, האקדמיה והטכנולוגיה וכל מי שיהיה מעוניין להשתתף ולתרום לדיון.

תכלית קבוצות הדיון אינה מתן יעוץ משפטי אלא קיום שיג ושיח מקוון בסוגיות משפטיות ומוסריות שונות. לעלות מחשבות ותהיות, מסקנות ותובנות בגישה מסייעת, אינפורמטיבית, יצירתית, אתית ובסופו של דבר, מהנה לחברי הקבוצה.

המיזם נשען על גרעין יציב של משתתפים קבועים ורציניים אשר יקימו את הבסיס התוכני ואמות המידה הנורמטיביות של הקהיליה. מסביב לגרעין זה יוכלו להצטרף רבדים על גבי רבדים של משתתפים חדשים, פסיביים ואקטיביים גם יחד אשר ישאבו את רוח הקהילה כפי שחבריה הקודמים להם, מקיימים.


© כל הזכויות שמורות