Share


תאריך: 12.11.2008

א 1226/08

בבית משפט השלום באילת

בפני כב` השופט א. יקואל

שבירו הרצל נ` יהונתן רבינוביץ`

 

העובדות

 

1. בקשה לדחיית תובענה בטענת חוסר סמכות מקומית.

 

2. המבקש, תושב פתח תקווה, פרסם באינטרנט מודעה למכירת מזגן משומש. המשיב, תושב אילת, ראה את המודעה, יצר קשר עם המבקש, הגיע לביתו, רכש ממנו את המזגן והובילו במכוניתו לאילת. לאחר מכן, התגלתה תקלה במזגן בגינה הגיש המשיב תביעה לבית משפט השלום באילת.

 

3. לטענת המבקש, בית המשפט באילת נעדר סמכות מקומית שכן המבקש מתגורר בפתח תקווה ומקום מכירת ומסירת המזגן הוא בעיר פתח תקווה.

 

4. לטענת המשיב, העסקה בוצעה באמצעות האינטרנט, שכן המזגן פורסם באינטרנט והמקום בו נכרתה העסקה הינו האינטרנט.

 

בית המשפט קבע

 

1. הדעה הרווחת הינה כי נתבע המבקש להגיע ללקוחות בכל רחבי הארץ ולקשור עמם עסקאות, אינו יכול להשמע בטענה של כי מקום התדיינות צריך להיות בבית משפט מסוים דווקא.

 

2. במקרה דנן, מדובר על מודעה שפורסמה באתר אינטרנט לממכרים מיד שנייה, אשר אינה שונה במהותה מפרסום מודעה בעיתון. פעולת הרכישה אינה מתבצעת באתר האינטרנט והיא אף לא בוצעה בגדר עסקה טלפונית. בית המשפט מציין כי לב העסקה המדוברת הינו במועד בו הגיע המשיב לבית המבקש, וזהו גם המקום בו נכרתה העסקה ושולמה תמורת המזגן.

 

3. בית המשפט מציין כי אין לאפשר מצב בו כל תביעה בעלת נגיעה זעומה לאינטרנט, תגרור הגשת תביעות בכל בית משפט באשר הוא.

 

4. לכן, בית המשפט מקבל את הבקשה, קובע כי הינו נעדר סמכות מקומית לדון בתביעה ומורה על העברת הדיון לבית משפט השלום בפתח תקווה.

 

 


 

 

   

 

בית משפט השלום

ב א י ל ת

א 001226/08

 

בפני:

כב` השופט א. יקואל

תאריך:

12/11/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

שבירו הרצל

 

 

 

 

המבקש

[הנתבע]

 

 

נ ג ד

 

 

 

יהונתן רבינוביץ`

 

 

 

 

המשיב

[התובע]

 

 

החלטה

 

 

1.            לפניי בקשה לדחיית התובענה בשל טענה כי בית משפט זה נעדר סמכות מקומית.

 

2.            המבקש - תושב העיר פתח-תקווה, פרסם מודעה למכירת מזגן משומש באתר אינטרנט. המשיב - תושב העיר אילת, ראה את המודעה, יצר קשר עם המבקש, הגיע לביתו ורכש ממנו מזגן יד שנייה בסכום של 1,300 ש"ח. לאחר מכן הוביל המשיב את המזגן במכוניתו לביתו.

 

2.            לאחר מספר ימים, הפעיל המשיב את המזגן וגילה נזילת מים הנובעת ממנו. המשיב יצר קשר עם המבקש אך האחרון טען כי אינו אחראי לתקלה זו. המשיב הזמין טכנאי אשר אבחן סדק באמבטיית הניקוז של המזגן.

 

3.            המשיב סבר כי המבקש פעל בחוסר תום לב כאשר נמנע מלהציג בפניו את מצבו האמיתי של המזגן ושלח מכתב דרישה לפיצוי בגין נזקיו. משלא התקבלה תשובה למכתבו, הוגשה התביעה בסכום של 4,500 ש"ח.

 

4.            המבקש טוען להעדר סמכות מקומית לבית משפט זה, משום מקום מגוריו בעיר פתח-תקווה ונוכח שמכירת ומסירת המזגן התבצעו בעיר פתח-תקווה.

 

5.            המשיב מתנגד לבקשה וטוען כי מדובר בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט, מקום בו פורסם דבר מכירתו של המזגן ומקום בו נכרתה העסקה בין הצדדים. עוד מוסיף המשיב כי האינטרנט הינו "חסר מקום", כך שהסמכות לדון בתובענות העוסקות בעסקאות אינטרנט הינה "כלל מדינית", וניתן להגיש את התביעה בכל בית משפט שיחפוץ, לרבות זה הקרוב למקום מגוריו.

 

6.            הוראות תקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמד 1984 [[להלן: "התקנות"] קובעות כי:

3.    (א) תובענה שאינה כולה במקרקעין תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אחד מאלה:

(1)         מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;

(2)         מקום יצירת ההתחייבות;

(3)         המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;

(4)         מקום המסירה של הנכס;

(5)         מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים...".

 

7.            סלע המחלוקת בין הצדדים נעוץ בשאלות בדבר מקום יצירת ההתחייבות ומקום המעשה או המחדל בגינו הוגשה התביעה.

 

8.            בתי משפט השמיעו דעות חלוקות לעניין הסמכות המקומית מקום שמדובר בתביעות כנגד נתבעים הפועלים באמצעות משווקים, סוכנויות שונות, באינטרנט ואף בטלפון. דומה כי הדעה הרווחת היא כי נתבע המבקש להגיע ללקוחות בכל רחבי הארץ ולקשור עמם עסקאות, אינו יכול להשמע בטענה של כי מקום התדיינות צריך להיות בבית משפט מסוים דווקא.

 

9.            לא כך הם פני הדברים במקרה דנן. מרבית האסמכתאות העוסקות בעניין, גם כפי שהובאה גם על ידי המשיב, נוגעת בחברות המציעות את מרכולתן באתרי אינטרנט, כשבאותם אתרים ניתן אף לבצע את הרכישה, כדי השלמת העסקה.

 

10.         במקרה שלפניי, מדובר על מודעה שפורסמה באתר אינטרנט לממכרים מיד שנייה, אשר אינה שונה במהותה מפרסום מודעה בעיתון. פעולת הרכישה אינה מתבצעת באתר האינטרנט והיא אף לא בוצעה בגדר עסקה טלפונית.

 

יתרה מכך, השתלשלות האירועים כפי שתוארה על ידי הצדדים, מחזקת את טענת המבקש לפיה אין המדובר במקרה דנן ברכישה באמצעות האינטרנט. המשיב ראה את המודעה למכירת המזגן באתר האינטרנט ויצר קשר טלפוני עם המבקש, וביקש ממנו פרטים אודות המזגן. לב העסקה המדוברת נעוץ ביום שלאחר מכן, מועד בו הגיע המשיב לבית המבקש, מקום בו נכרתה העסקה ושולמה תמורת המזגן.

 

11.         סברתי כי למרות הפיחות שחל בשאלת הסמכות המקומית, אין לאפשר מצב לפיו כל תביעה בעלת נגיעה זעומה לאינטרנט, תגרור הגשת תביעות בכל בית משפט באשר הוא. ההלכות אליהן הפנה המשיב נוגעות בהיבט הרחב של סוגיית האינטרנט ולא ניתן לראות בהן את התאימות המתבקשת למקרה שלפניי.

 

לכן, בנסיבות העניין, יש לעשות שימוש במבחנים המסורתיים החלים לעניין, כפי הוראות תקנה 3(א) לתקנות.

 

               מקום מגוריו של הנתבע, מקום יצירת ההתחייבות, מקום קיומה, מקום מסירת המזגן ומקום התרחשות המחדל שבאי גילוי מצבו של המזגן – כולם נוגעים בעיר פתח-תקווה, כך שמרבית הזיקות בעניין שלפניי הינה לבית המשפט בעיר פתח-תקווה.

 

12.         דחיית התובענה על הסף הינה צעד דראסטי שאינו ראוי בנסיבות המקרה.

 

13.         אשר על כן, קיבלתי את הבקשה ואני מוצא כי בית משפט זה נעדר סמכות מקומית לדון בתביעה.

 

אני מורה על העברת הדיון לבית משפט השלום בעיר פתח-תקווה.

 

14.         מאחר ולא הוגשה בקשה נפרדת, שאלת ההוצאות תידון בסוף ההליך ובהתאם לתוצאותיו.

 

               המזכירות תפתח תיק בש"א.

 

 

ניתנה היום, י"ד בחשון, תשס"ט (12 בנובמבר 2008), בהעדר הצדדים.

 

 

 

 

 

 

 

א. יקואל, שופט

 

העתק הפרוטוקול יישלח לצדדים.

001226/08א 136 רונית אסייג

 12/11/2008חדשות
ישראל  | לראשונה: תביעה שהגיש אתר ישראלי תדון לפי הדין האמריקאי  
ישראל  | סמכות שיפוט לפי מקום יצירת ההתחייבות, למרות תניית שיפוט מפורשת  
ארצות הברית  | הפסד ליאהו בתיק מזכרות הנאצים  

מאמרים
ישראל  | היכן תובעים עסק וירטואלי?  
ישראל  | השלכות כבדות משקל  
ארצות הברית  | האם פרסומות פופ-אפ בעצם דואר זבל?  

פסיקה
ישראל  | תק 24490-10-09 (תביעות קטנות קרית שמונה) מגה נופש ישיר נ` מרקוס חקון ואח`  
ישראל  | בש``א 48/08 (ת``ק אילת) הדקה ה-90 בע``מ נ` גולדנקרנץ אביבה  
ישראל  | ת``ק 4254-06-08 (ת``ק קריות) הדקה התשעים בע``מ נ` אלכסנדר קרמסקי  

חקיקה
ישראל  | הצעת חוק מסחר אלקטרוני, התשס``ח - 2008  
ישראל  | הצעת חוק זכות יוצרים (מדיה דיגיטאלית), התשס``ו-2006  
ישראל  | תזכיר חוק מסחר אלקטרוני, התשס``ו - 2005  

מקורות מקוונים
צרפת  | האיגוד הבינלאומי של מנהל סמכות השיפוט העליונה - IASAJ  
ארצות הברית  | אתר חדשות בתחום המכירות הפומביות ברשת - AuctionBytes  
ארצות הברית  | המרכז למחקר של סחר אלקטרוני - CREC  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022