Share


 

תאריך: 17.08.2008

בש"א 168642/08 (בתיק עיקרי ת.א. 35759/08)

בבית משפט השלום תל אביב – יפו

בפני כב` השופטת פינצ`וק-אלט רונית

אורי בלאו נ` גוגל ישראל בע"מ ואח`

 

העובדות

 

1. המבקש טען כי בעקבות פרסום כתבת תחקיר שלו בעיתון "הארץ", החל אלמוני לאיים על המבקש וכן לפרסם פרסומים שונים ברשת האינטרנט המכפישים את המבקש.

 

2. לכן, הגיש המבקש בקשה להורות למשיבות להסיר כל כותרת או הפניה לדברי הפרסום הפוגעניים. בקשה זו מולאה עד למתן החלטה זו.

 

3. כמו כן, ביקש המבקש להורות למשיבות להעביר לו את כתובת ה-IP או הפרטים המזהים של האחראי להעלאת הקישור לאתרי האינטרנט שלהן.

 

4. המשיבה, מצידה, טוענת המשיבה כי קיימים צדדים שלישיים, קרי, האתרים בהם נעשו הפרסומים הנ"ל, אליהם היה על המבקש לפנות בבקשה לחשיפת זהות המפרסם. כמו כן, לטענת המשיבה, המבקש לא פנה למפרסם הסרטון טרם ביקש לחשוף את כתובת ה-IP שלו.

 

5. כאמור, עד למועד ההחלטה הוסרו הקישורים נשוא הבקשה דנן כליל, אולם אותו גורם אנונימי שב והעלה תכנים דומים או זהים לאלו אשר הוסרו. לכן, המבקש ביקש, בסיכומים, את שלא ביקש בבקשה המקורית – כי המשיבה תערוך חיפוש תמידי לפרסומים בעלי תוכן דומה או זהה ותדאג להסירם ללא כל התערבות או מתן הודעה מצידו.

 

בית המשפט קבע

 

1. בית המשפט מציין לא נעשתה כל פנייה שמטרתה להעמיד את המפרסם על כך שתתבקש חשיפת זהותו, ובקשה זו נזנחה בסופו של דבר.

 

2. בית המשפט קובע כי למעשה הבקשה שהיתה מופנה למשיבה, להסיר את התוצאות והקישורים לגבי פרסומים ספציפיים, מולאה.

 

3. לעניין הבקשה כי המשיבה תפעל בעתיד, למשך זמן בלתי מוגבל להסרה מתמדת של פרסומים ותוצאות דומות לאלה שבבקשה, אינה כלולה בבקשה, ולו בשל כך יש לדחותה.

 

4. לכן, בית המשפט דוחה את הבקשה למתן צו עשה זמני.

 

 

 

   

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בש"א 168642/08

בת.א.   035759/08

בפני כב` השופטת פינצ`וק-אלט רונית

תאריך:

17.08.08

 

 

 

 

 

 

בעניין:

אורי בלאו

 

 

ע"י ב"כ

עו"ד תמיר גליק ועו"ד אורן יצחקי

המבקש

                                    

נ ג ד

 

 

1. גוגל ישראל בע"מ

2. חברת YOUTUBE

 

 

ע"י ב"כ

עו"ד בלייברג ועו"ד דלומי

המשיבים

 

החלטה

 

בפני בקשה לצו עשה זמני המופנה בסופו של דבר אך ורק כלפי חב` גוגל ישראל בע"מ (להלן: "המשיבה").

 

לטענת המבקש ביום 18/10/07 פורסמה בעיתון "הארץ" כתבת תחקיר שלו אודות תכנים אנטישמיים ואנטי אשכנזיים המופצים ברשת האינטרנט. מייד לאחר פרסום הכתבה החל אלמוני לאיים על המבקש באמצעות הודעות SMS לטלפון הסלולארי שלו ולאחר מכן החל לפרסם באינטרנט פרסומים שונים המכפישים את המבקש והמייחסים לו עבירות חמורות.

 

אין מחלוקת בין הצדדים כי אין בפרסומים ולו שבב של אמת.

 

על-פי הבקשה פנה המבקש לאתרים בהם נעשו הפרסומים הפוגעניים ורובם הוסרו, למעט הפרסומים, הכותרות והקישורים הקיימים באתר האינטרנט של המשיבה, אשר לא מיהרה להשיב למבקש, וודאי שלא לפעול על פי בקשתו. המשיבה 2 הסירה את הפרסום הפוגעני שנעשה אצלה אך לא במהירות הדרושה.

 

לפיכך הוגשה הבקשה למתן צו עשה המורה למשיבות להסיר כל כותרת או קישור או הפניה לדברי הפרסום הפוגעניים, לרבות הקישור לאתר יוטיוב, ולהורות להן להעביר למבקש את כתובת ה- IP או פרטים מזהים של האחראי להעלאת הקישור לאתרי האינטרנט שלהן.

 

לטענת המשיבה, הגיש המבקש את התביעה והבקשה לאחר שנודע לו בכתב שהסרטון נשוא פנייתו הוסר מאתר יוטיוב.

כן טענה כי המבקש לא פנה מעולם לגוגל ישראל, וכי האחרונה לא הקימה את מנוע החיפוש גוגל, אינה מפעילה אותו, ולא פועלת בשם יוטיוב. כמו כן לטענתה אין לאף אחד מעובדיה הסמכות או היכולת הטכנית לשנות את תוצאות החיפוש המופיעות במנוע החיפוש.

 

דרישתו של המבקש היתה להסרת הסרטון ונדבר זה נעשה. כמו כן הוסרה התוצאה מתוצאות מנוע החיפוש.

 

תוצאות החיפוש הנוספות הניטעות בבקשה כוללות קישורים לפרסומים שונים שלא פורסמו על ידי גוגל ישראל ואף לא על ידי גוגל העולמית אלא הופיעו באתרים של צדדים שלישיים. המבקש התבקש להעביר לגוגל רשימה מפורטת של תוצאות החיפוש הדורשות לטענתו את התייחסותה של גוגל אך סירב בטענה כי אין הדבר נופל באחריותו. לפנים משורת הדין נמסר למבקש במכתב מיום 22/7/08 כי גוגל תפעל להסרת התוצאות הנזכרות בבקשה שאינן תואמות את התוכן העדכני אליו הן מפנות.

 

לטענת המשיבה תהליך ההסרה מתבצע על ידי גולגל בשני שלבים:

בשלב ראשון מסירה גוגל את הקישור לעותק השמור (cached) ואת הטקסט הרלוונטי לסרטון שהופיע בגוף תוצאת החיפוש. שלב זה הושלם בעניינינו.

בשלב שני, תוסר תוצאת החיפוש כולה, לרבות הכותרת והקישור לסרטון. שלב זה מתבצע באופן ממוכן לחלוטין כאשר הזחל האוטומטי crawler)) מבקר שוב באתר.

תהליך דומה מפעילה גוגל גם לגבי תוצאות החיפוש הנוספות המנויות בבקשה, למרות שדרישה כאמור לא נשלחה לפני הגשת הבקשה.

 

לגבי גילוי כתובת ה- IP טוענת המשיבה, בין היתר, כי קיימים צדדים שלישים, הם הגורמים שבאתרים שבבעלותם או המופעלים על ידיהם פורסמו הדברים וכי שומה על המבקש לפנות אליהם. כמו כן טענה כי המבקש לא פנה למפרסם הסרטון טרם ביקש לחשוף את כתובת ה- IP שלו.

 

בדיון שהתקיים במעמד הצדדים בפני סגן הנשיא כב` השופט מ` שנהב נקבע בהסכמה כי מבלי לפגוע בטענות הצדדים, ימסור המבקש למשיבה רשימה פרטנית באשר לכל הקישוריות או אתרי התוכן שפוגעים בשמו וזו תדאג להסירם תוך 48 שעות מקבלת הרשימה. בנוסף יפנה המבקש לבעלי האתרים בהם נעשה הפרסום כדי שאלה יוסרו במקביל לפעולת המשיבה.

 

בישיבה בפני כב` השופטת ב` טולקובסקי, מיום 7/8/08, ביקשו הצדדים שהות על מנת לבדוק אפשרויות שונות. כמו כן הסכימה המשיבה, עד לדיון הבא, לבצע פעם ביום בדיקה של התכנים העדכניים העולים בחיפוש שמו של המבקש ולבצע פניה לגוגל העולמית להסרת התוצאות כפי שעשתה לגבי התוצאות שבבקשה. כן הוסכם כי ב"כ הצדדים ישתפו פעולה במידה ונדרשת פנייה לאתר המקור בדרישה להסרת המקור.

 

בישיבה מיום 12/8/08 התברר כי אותו מאן דהו שהעלה את הפרסומים לאתרי האינטרנט שב ומעלה תכנים דומים או זהים לאחר שאלה מוסרים.

 

בסיכומיו זנח למעשה ב"כ המבקש את כל טענותיו וביקש את שלא ביקש בבקשה המקורית, כי המשיבה תערוך חיפוש תמידי לפרסומים בעלי תוכן דומה או זהה ותדאג להסירם ללא כל התערבות או מתן הודעה מצידו. המבקשת, מאידך, חזרה על כל טענותיה וכן טענה כי היא נכונה להמשיך ולפנות לגוגל העולמית בבקשה להסיר את התוצאות והקישורים לה, בכל פעם שהמבקש יפנה אליה בבקשה להסירם מ- URL מסויים, אולם לא מוטלת עליה חובה לעשות חיפוש תמידי עתידי של תוצאות כאמור ולפעול להסרתן ללא פנייה כאמור מצידו. כן טענה כי מתבקש סעד שלא התבקש בבקשה, כי תוכנו של הסעד גורף ורחב, וכי גם בפסיקה העולמית לא מוטלת חובה כאמור על מפעיל מנוע חיפוש (והמשיבה אף אינה מפעילת מנוע חיפוש). המשיבה אף הגישה פסק דין הולנדי התומך בטענותיה.

 

ב"כ המבקש ביקש שהות לצרף פסיקה נוגדת אך בסופו של דבר הודיע כי לא עלה בידו לאתר את פסק הדין של בית המשפט בארה"ב שביקש להגיש.

 

הבקשה והתביעה אינן מופנות כלפי גוגל העולמית, וליוטיוב לא נעשתה מסירה של הבקשה וכתב התביעה.

 

לא נעשתה גם כל פנייה שמטרתה להעמיד את המפרסם על כך שתתבקש חשיפת זהותו, ובקשה זו נזנחה בסופו של דבר.

 

הבקשה שהיתה מופנית למעשה למשיבה, להסיר את התוצאות והקישורים לגבי פרסומים ספציפיים, מולאה.

 

הבקשה כי המשיבה תפעל בעתיד, למשך זמן בלתי מוגבל להסרה מתמדת של פרסומים ותוצאות דומות לאלה שבבקשה, אינה כלולה בבקשה, ולו בשל כך יש לדחותה.

 

לאור כל האמור לעיל, נדחית הבקשה למתן צו עשה זמני כאמור.

 

הוצאות הבקשה, בסך 2,500 ₪ בתוספת מע"מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל – ישולמו על-פי תוצאות התובענה.

 

 

ניתן היום טז` באב תשס"ח, 17 באוגוסט, 2008, בהיעדר הצדדים.

המזכירות תשלח עותק ההחלטה לב"כ לצדדים.

                                                                                    ______________________

                                                                                    רונית פינצ`וק – אלט, שופטת

 

 17/08/2008חדשות
ישראל  | גוגל אינה אחראית לפרסומי לשון הרע באתרי אינטרנט  
ישראל  | עתירה נגד גוגל: מנוע החיפוש מוציא לשון הרע  
צרפת  | הוצאת דיבה ב Google Suggest  

מאמרים
ישראל  | בומבה של במבה ולשון הרע  
ישראל  | הזכות לשם טוב ולשון הרע  
ארצות הברית  | מה אומרים עליך בויקיפדיה?  

פסיקה
ישראל  | תא 49918-05-12‏ ‏ (תל-אביב) עמי סביר נ' שאול בר נוי ואח'  
ישראל  | ת"א 2484-06-14 ימין נ' לוי  
ישראל  | ת"א 7633-09-15 הירש נ' קטן אברהם  

חקיקה
ישראל  | הצעת חוק אחריותן המשפטית של הנהלות אתרי האינטרנט על דברי הגולשים  
אנגליה  | חוק לשון הרע 1996  
אוסטרליה  | חוק לשון הרע 1995  

מקורות מקוונים
קנדה  | Defamation in Canadian CyberSpace  
בינלאומי  | מנוע החיפוש של Law.com  
ארצות הברית  | WashLaw - מנוע חיפוש משפטי  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022