Share


 

תאריך: 26.06.2008

בש"א 21/08

בבית משפט השלום אילת

בפני כב` השופט א. יקואל

אופק יאכטות נ` קובי יניב

 

העובדות

 

1. בקשה להעברת הדיון לבית המשפט לתביעות קטנות בתל-אביב-יפו, מפאת העדר סמכות מקומית.

 

2. לטענת המבקשת, מאחר וכתובתה ומקום עריכת העסקה הינם בעיר תל אביב, יש להורות על העברת התיק כמבוקש. בנוסף, העסקה בין הצדדים נערכה בפקס ובדוא"ל והתשלום בוצע באמצעות העברה בנקאית.

 

3. לטענת המשיב ההתקשרות בין הצדדים בוצעה דרך אתר האינטרנט של המבקשת, לרבות התשלומים וקבלת אישור העסקה.

 

נקבע

 

1. לפי תקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976 – דומה כי נתבע המבקש להגיע ללקוחות בכל רחבי הארץ ולקשור עימם עסקאות, אינו יכול להישמע בטענה כי מקום ההתדיינות צריך להיות במקום משרדו הרשום בלבד.

 

2. כפי שנקבע בדקה ה-90 נ` חליווה ואח`: "שעה שמטרת הנתבעת לפרוץ את הגבולות המקומיים, לא ראוי להעלות טענות בדבר חוסר סמכות מקומית", וכן בחקיקיאן אסף נ` הדקה ה-90 : "הציפייה הסבירה של צרכן המסתייע בשירותי האינטרנט היא כשם שהשירות אותו מספקת הנתבעת מגיע עד לביתו, כך במקרים של מחלוקת, יתאפשר לו לפעול באופן סביר לפתרונה".

 

3. לפיכך הוחלט לדחות את הבקשה באשר לחוסר סמכות מקומית.
 
 


 

 

   

          מדינת ישראל

 

בשא000021/08

בית משפט השלום

ב א י ל ת

 

 

26/06/2008

תאריך:

כב` השופט א. יקואל

בפני:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אופק יאכטות

בעניין:

המבקש

 

 

 

 

 

 

נ ג ד

 

 

 

קובי יניב

 

המשיב

 

 

 

 

 

 

החלטה

 

 

1.         לפני בקשה להעברת הדיון לבית המשפט לתביעות קטנות בתל-אביב-יפו, מפאת העדר סמכות מקומית.

 

2.         המשיב הגיש תביעה כנגד המבקשת ממנה שכר יאכטה להפלגה בטורקיה. התביעה עוסקת בתקלות שונות במכשירים ובציוד כפי שאירעו ביאכטה זו.

 

לצד כתב הגנתה, עותרת המבקשת להעברת התביעה מחוסר סמכות מקומית. לטענתה, מאחר וכתובתה ומקום עריכת העסקה הינם בעיר תל-אביב, יש להורות על העברת התיק כמבוקש.

 

לטענת המבקשת, העסקה בין הצדדים נערכה בפקס ובדוא"ל והתשלום בוצע באמצעות העברה בנקאית. 

 

המשיב מתנגד לבקשה. נטען כי ההתקשרות בין הצדדים בוצעה דרך אתר האינטרנט של המבקשת, לרבות התשלומים וקבלת אישור העסקה.

  

3.         תקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976 קובעת כי:

"תביעה תוגש לבית-המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי-הדין; ואלה הם:

(1)    מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;

(2)    מקום יצירת ההתחייבות;

(3)    המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;

(4)    מקום המסירה של הנכס;

(5)    מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;

(6)    בתביעה שכנגד - מקום הגשת התביעה המקורית."

 

אין חולק, כי המבקשת מפיצה שירותיה באינטרנט מתוך מטרה להגיע לקהל לקוחות רחב. בתי המשפט השמיעו דעות חלוקות לעניין הסמכות המקומית מקום שמדובר בתביעות כנגד ספקי שירותים הפועלים באמצעות באינטרנט. דומה כי נתבע המבקש להגיע ללקוחות בכל רחבי הארץ ולקשור עמם עסקאות, אינו יכול להישמע בטענה כי מקום ההתדיינות צריך להיות במקום משרדו הרשום בלבד.

 

דוגמאות מייצגות לאמירות אלו הפזורות ברחבי הפסיקה, במובאות להלן:

"... הנתבעת משקיעה מאמצים לקשור עסקאות טלפוניות עם לקוחות המצויים בכל רחבי הארץ ולאו דווקא עם כאלו אשר יכולים לסור פיזית למשרדיה, כפי שהיה נהוג לפני שנים. נראה לי כי בנסיבות אלו, שעה שמטרת הנתבעת לפרוץ את הגבולות המקומיים, לא ראוי להעלות טענות בדבר חוסר סמכות מקומית..."

[בבש"א (שלום חיפה) 22199/04 הדקה ה-90 נ` חליווה ואח` (לא פורסם, 02/01/2005 )].

 

" הציפייה הסבירה של צרכן המסתייע בשירותי האינטרנט היא שכשם שהשירות אותו מספקת הנתבעת מגיע עד לביתו, כך גם במקרים של מחלוקת, יתאפשר לו לפעול באופן סביר לפתרונה. קביעה כי עקב מקום מושבה של הנתבעת תהיה, בכל מקרה, סמכות שיפוט לבית המשפט בתל-אביב עשויה למנוע מצרכנים רבים לממש את זכותם היסודית להגיש תביעה, במיוחד מאלו המתגוררים במרחק משמעותי. מסקנה זו מתחזקת אף יותר כאשר עניינים אלו עשויים להיתפס כ`פעוטים` יחסית ולהיכנס לתחום סמכותו העניינית של בית המשפט לתביעות קטנות. נראה שאין זה סביר לאלץ כל תובע במדינה להגיש את תביעתו נגד הנתבעת בבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב בלבד. קל לתאר מצב בו תובעים יוותרו על זכותם בנסיבות אלה, שלא לדבר על העומס הנוסף שהדבר יטיל על בית המשפט בתל-אביב. "

[ת"ק (ירושלים) 4137/05 חקיקיאן אסף נ` הדקה ה-90 (לא פורסם, 10/01/2006 )].

 

4.         בדומה לאלו, סברתי כי נותן שירות המבקש להגיע לקהל לקוחות רחב בכל רחבי הארץ, אין בידו להשמיע את הטענה כי יקשה עליו להתדיין במקומות אלה.

 

יפים לעניין זה אף דבריו של כב` השופט ד"ר שלמה לוין בספרו "תורת הפרוצדורה האזרחית מבוא ועקרונות יסוד, הוצאת תשנ"ט-1999 בע"מ 96: 

"אין זה נדיר שבעלי הדין מקדישים מרץ וזמן רב לטיעונים בדבר הסמכות המקומית, לעתים לא פחות מאשר לענין הסמכות הפונציונלית. זוהי אחת הדוגמאות הבולטות למקרים שבהם עשוי להתבזבז לשוא זמן שיפוטי יקר. במדינה קטנה כמדינתנו, שבה אפשר להגיע בקלות ובמהירות, כמעט מכל מקום לכל מקום, הולכת ופוחתת החשיבות שבנושא זה" .

 

וכן:

"במדינה קטנה כמדינתנו ממילא אין לייחס משמעות מופרזת לשאלה אם תובענה פלונית מוגשת בתחום סמכותו המקומית של בית משפט זה או אחר; ואין עניין זה ראוי, בנסיבות רגילות, לשמש נושא להעלאת טענות טרומיות".

[רע"א 6920/94 יאיר לוי נ` צבי פולג, פ"ד מט(2) 731, ר` גם בש"א 1307/00 "אריה" חברנ ישראלית לביטוח בע"מ נ` שריקי מיכאל (לא פורסם, 23/03/2000)] 

 

5.         מן המקובץ, הבקשה נדחית.

 

נוכח בקשת הנתבעת לדחיית הדיון, אני נעתר לבקשה ומורה על דחיית הדיון ליום 03.07.2008 בשעה 10:00. 

 

המזכירות תזמן את הצדדים בדחיפות המתבקשת.

 

ניתנה היום כ"ג בסיון, תשס"ח (26 ביוני 2008) בהעדר.

000021/08בשא136 טליה אבינועם26/06/2008חדשות
ישראל  | לראשונה: תביעה שהגיש אתר ישראלי תדון לפי הדין האמריקאי  
ישראל  | סמכות שיפוט לפי מקום יצירת ההתחייבות, למרות תניית שיפוט מפורשת  
ארצות הברית  | הפסד ליאהו בתיק מזכרות הנאצים  

מאמרים
ישראל  | היכן תובעים עסק וירטואלי?  
ישראל  | השלכות כבדות משקל  
ארצות הברית  | האם פרסומות פופ-אפ בעצם דואר זבל?  

פסיקה
ישראל  | תק 24490-10-09 (תביעות קטנות קרית שמונה) מגה נופש ישיר נ` מרקוס חקון ואח`  
ישראל  | א 1226/08 (שלום אילת) שבירו הרצל נ` יהונתן רבינוביץ`  
ישראל  | בש``א 48/08 (ת``ק אילת) הדקה ה-90 בע``מ נ` גולדנקרנץ אביבה  

חקיקה
ישראל  | הצעת חוק מסחר אלקטרוני, התשס``ח - 2008  
ישראל  | הצעת חוק זכות יוצרים (מדיה דיגיטאלית), התשס``ו-2006  
ישראל  | תזכיר חוק מסחר אלקטרוני, התשס``ו - 2005  

מקורות מקוונים
צרפת  | האיגוד הבינלאומי של מנהל סמכות השיפוט העליונה - IASAJ  
ארצות הברית  | אתר חדשות בתחום המכירות הפומביות ברשת - AuctionBytes  
ארצות הברית  | המרכז למחקר של סחר אלקטרוני - CREC  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022