Share


 

תאריך: 30.04.2008

ב"ש 4752/07 (בתיק עיקרי פ 6952/06)

בבית משפט השלום תל אביב-יפו

בפני כב` השופט יצחק יצחק

הדר דורון נ` פרקליטות מחוז ת"א – מיסוי וכלכלה

 

העובדות

 

1. בקשה להורות למשיבה למסור לב"כ המבקש חומר חקירה (מכוח סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) ולחלופין על פי סעיף 108 לחוק זה).

 

2. המבקש מואשם בניסיון להשפיע על שער המניות באמצעות לוח ההודעות של אתר האינטרנט של העיתון "גלובס". המבקש ביקש לקבל לידיו את מלוא תוכן ההודעות אשר פרסם המבקש בפורום גלובס בין מאי 2004 לינואר 2006 וכן את הודעות יתר הנאשמים אשר הופנו לשם המשתמש "הדר" החל מחודש אוקטובר 2005, בטענה שההודעות הנ"ל יכולות להשליך אור על הפרשה וכן על היסוד הנפשי של הנאשם.

 

3. המשיבה טוענת כי מדובר בהודעות שפורסמו לפני ואחרי התקופה נשוא כתב האישום, ואינן רלבנטיות לבקשה.

 

בית המשפט קבע

 

1. בית המשפט קובע כי ההגנה עשויה למצוא ברצף ההודעות חומר רב העשוי לשמש לטובת הנאשם.

 

2. כמו כן, בית המשפט מציין כי הודעות הנשלחות לפורום באינטרנט הן הודעות שנשלחות ברצף, ואין לקטוע רצף זה בטענה כי חלק מההודעות אינן רלבנטיות להגנת הנאשם. יש להניח כי גם הודעות אשר אינן נוגעות לתקופה בה נעברו העבירות נשוא כתב האישום יכולות לתרום להגנת הנאשם.

 

3. לכן, בית המשפט קובע כי מדובר בחומר חקירה כמשמעו בסעיף 74 לחסד"פ, ועל כן על התביעה החובה להשיג חומר זה ולאפשר לנאשם לעיין בו.

 

 


 

   

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בש 004752/07

בתיק עיקרי: פ   006952/06

בפני:

כבוד השופט יצחק יצחק

תאריך:

30/04/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעניין:

הדר דורון

 

 

ע"י ב"כ עו"ד

לירון לנדן

המבקש

 

  נ ג ד

 

 

פרקליטות מחוז ת"א-מיסוי וכלכלה

 

 

ע"י ב"כ מתמחה

אריאל כהן

המשיבה

 

 

 

 

 

 

החלטה

 

לפני בקשה לפי סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), ולחילופין על פי סעיף 108 לחוק זה, להורות למשיבה למסור לב"כ המבקש חומר חקירה כמפורט בבקשה.

 

המבקש מואשם בכך שניסה להשפיע על שער מספר מניות דלות סחירות באמצעות מצגי שווא על היקפי מסחר ואירועים מהותיים צפויים בחברה שאלו מניותיה.

 

פעולה זו נעשתה בלוח ההודעות באתר האינטרנט של העיתון "גלובס" באמצעות מסירת הודעות, על הצעות רכש החברה וכדומה.

 

בקשת המבקש הינה לקבל לידיו את מלוא תוכן ההודעות אשר פרסם המבקש בפורום "גלובס" בתקופה שבין חודש מאי 2004 עד ינואר 2006, וכן את כל הודעות יתר הנאשמים אשר הופנו לשם המשתמש "הדר" החל מחודש אוקטובר 2005.

 

ב"כ המבקש טוענת כי כל עשרות, ויתכן אף מאות, הודעות האזהרה של הנאשם 2, בהן מזהיר במפורש גולשים אחרים, מפני רכישתן של מניות, לא הועברו על ידי המשיבה לעיונה של הסניגוריה, וכי מדובר בחומר חקירה רלבנטי אשר יכול להשליך אור על הפרשה, וכן על היסוד הנפשי של הנאשם.

 

מנגד טוענת המשיבה, כי מדובר בהודעות שפורסמו לפני ואחרי התקופה נשוא כתב האישום, וכי אין רלבנטיות לבקשה, מה גם שהשגת החומר כרוכה בהוצאה כספית ניכרת.

 

המבחן בו ייעזר ביהמ"ש בהחלטתו לעניין היקף החומר הראייתי שיחשב כ"חומר חקירה" כאמור בסעיף 74 לחסד"פ הינו מבחן הרלבנטיות.

 

כעולה מהפסיקה, הגדרת המונח "חומר חקירה" – הינו כדלקמן:

"כל ראיה, העשויה להיות רלבנטית לשאלות העומדות להכרעה במשפט, במישרין או בעקיפין, בין שהיא תומכת בגרסת התביעה ובין שהיא לכאורה עומדת בסתירה לה, ובין שהיא נראית ניטראלית לגבי השאלות השנויות במחלוקת, חייבת להיכלל בחומר החקירה העומד לעיון הסניגוריה".

(בג"צ 1885/91 – צוברי נ` פרקליטות מחוז תל אביב).

 

"חומר חקירה שבידי התובע: קרי, חומר החקירה שלעניין, בין אם מצוי הוא למעשה בידי התובע ובין אם מצוי הוא במקום אחר שלתביעה שליטה עליו"              (1152/91 סיקסיק נ` מד"י).

 

בבש"פ 5400/01 פלוני נ` מד"י – לעניין אי הימצאות החומר בידי התביעה נאמר גם לא אחת שיש לנהוג פירוש מרחיב למונח "חומר חקירה" כדי לקיים את תכלית החוק, לאפשר לנאשם לקיים את זכותו למשפט הוגן וליתן לו הזדמנות מלאה להכין את הגנתו מפני האישומים המיוחסים לו.

 

אין ספק, כי ההגנה עשויה למצוא ברצף ההודעות חומר רב העשוי לשמש לטובת הנאשם, ובשלב זה כשהחומר אינו מצוי בפני ביהמ"ש וכן לא בידי המאשימה, לא ניתן לקבוע כי אין המדובר בחומר חקירה הרלבנטי להגנתו של הנאשם.

 

עוד יצוין, כי ההודעות הנשלחות לפורום האינטרנט הינן הודעות הנשלחות ברצף, ואין לקטוע רצף זה בטענה כי חלק מההודעות אינן רלבנטיות להגנת הנאשם. יש להניח כי גם הודעות אשר אינן נוגעות לתקופה בה נעברו העבירות נשוא כתב האישום יכולות לתרום להגנת הנאשם. למשל במישור של בחינת היסוד הנפשי של הנאשם בכל הזמנים כולל עובר לביצוע העבירות.

 

די באפשרות כלשהי אף אם רחוקה, כי יתכן שהחומר רלבנטי לאישום ויכול לשמש להגנת הנאשם, על מנת שביהמ"ש בעל סמכות לפי סעיף 74 לחסד"פ.

במקרים אלו הנטל המוטל על הסניגור הוא קל, ודי לו להצביע על קצה חוט שיש בו כדי להראות שיתכן שמדובר ב"חומר חקירה" (בש"פ 11042/04, פלוני נ` מד"י).

 

בחרתי שלא להורות על קבלת החומר בדרך של צו לפי סעיף 108 לאור מסקנתי כי מדובר ממילא בחומר חקירה כמשמעו בסעיף 74 לחסד"פ, ועל כן על התביעה החובה להשיג חומר זה ולאפשר לנאשם לעיין בו.

 

אשר על כן, הנני נעתר לבקשה.

ניתנה היום, י"א ב אדר ב, תשס"ח (18 במרץ 2008), במעמד הצדדים.                                                                              

 

יצחק יצחק, שופט

 30/04/2008חדשות
ארצות הברית  | צעיר נעצר על-ידי המשטרה בגלל פוסט בפייסבוק  
ישראל  | פייסבוק בשירות צה``ל  
ארצות הברית  | החשוד בפריצה נעצר בעקבות חשבון MySpace  

מאמרים
ישראל  | ראיות, ראיות, ראיות!  
ארצות הברית  | אזרחים תמימים יורשעו בגין אחזקת פורנוגרפיית ילדים?  
ארצות הברית  | האם בתי המשפט צריכים להסתמך על הרשת?  

פסיקה
ישראל  | ב``ש 91081/08 (מחוזי ת``א) מדינת ישראל נ` דורון בן מאיר הדר  
ישראל  | ב``ש 98968/07 (מחוזי ת``א) פרקליטות מחוז ת``א נ` גרגי אבי ואח`  
ישראל  | עמח 1623/01 (ועדת הערעורים תל אביב), וולוך אירן נ` פרקליטות מחוז תל אביב  

חקיקה
ארצות הברית  | תקנות גילוי אלקטרוני  
ישראל  | הצעת חוק המתירה לגופים ציבוריים להמציא מסמכים באמצעות דואר אלקטרוני  
ישראל  | תקנות העדות (העתקים צילומיים)(תיקון) התשס``ה - 2005  

מקורות מקוונים
ישראל  | האח הקטן-הבלוג של עו``ד אבנר פינצ`וק  
שוויץ  | פורום בינלאומי למסחר  
ישראל  | בלוג - אתיקה עסקית  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022