Share


 

תאריך: 01/06/2008

פ 1152/08

בבית משפט השלום תל אביב-יפו

בפני כב` השופט חנן אפרתי

מדינת ישראל נ` חיים ניסים

 

העובדות

 

1. נגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו ביצוע עבירות של ניסיון למעשה מגונה בפומבי וניסיון להטרדה מינית.

 

2. על פי כתב האישום, בדצמבר 2007 הנאשם הכיר באתר שיחה (צ`אט) תחקירנית של "ערוץ 10", אשר הציגה עצמה כילדה בת 13. הנאשם, מצידו, הציג עצמו כבן 27.

 

3. על פי כתב האישום, הנאשם הציע לתחקירנית הצעות בעלות הקשר אירוטי. בהמשך, הנאשם התחבר למצלמת אינטרנט והמשיך להציע לה הצעות אירוטיות, מלוות במלל המפרט מה איך איפה ואילו אברי גוף ושל מי מביניהם ייטלו חלק בפעילות ארוטית כזו או אחרת. בשיחה אחרת, הנאשם התפשט מול המצלמה ואונן מולה.

 

4. הנאשם מבקש למחוק את כתב האישום, בטענה שלא מולאו יסודות העבירה, שכן המעשה בוצע בתחומי רשות הפרט ולא "בפני אדם".

 

בית המשפט קבע

 

1. בית המשפט מציין כי המעשה בוצע בפני מצלמה מופעלת, אשר הופעלה על ידי הנאשם. המצלמה הייתה מחוברת לרשת בעיצומו של מפגש אינטרנט (צ`אט) עם המתלוננת. בית המשפט מציין כי בכך שוכנע כי לנאשם היה נהיר בעת ביצוע המעשה כי למצער המתלוננת, אם לא אחרים בנוסף, צופים בו בשעת מעשה. כמו כן, בית המשפט מציין כי מלכתחילה המעשה לכאורה בוצע על מנת שהמתלוננת ו/או אחרים יצפו בו בעת ביצועו.

 

2. כמו כן, בית המשפט קובע כי רשת האינטרנט ואתרי הצ`אט הם "מקום פומבי", כל עוד החפץ יכול להכנס אליהם בכל מעת ומכל מקום וללא הגבלה.

 

3. לכן, בית המשפט דוחה את הבקשה.

 

 


 

 

 

 

 

 

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

 

ע"י ב"כ עו"ד

ניר ביטון

 

 

נ ג ד

 

 

חיים ניסים

 

 

ע"י ב"כ עו"ד

רודה

הנאשם

 

החלטה

 

מבוא - רקע עובדתי ופרטי האישום:

 

1.         בפני צעיר יליד 1975 שהואשם ב 8.1.08 בביצוע העבירות הבאות:

א.      ניסיון למעשה מגונה בפומבי- עבירה על הוראות סע` 349(ב)+25 לחוק העונשין , התשל"ז – 1977.

 

ב.       ניסיון להטרדה מינית – עבירה על הוראת סע` 3(א)(6)(א)+5(א) לחוק למניעת הטרדה מינית – התשנ"ח -1998 + סע` 25 לחוק העונשין , התשל"ז- 1977.

 

2.         לשיטת התביעה כך הווה:

 

א.         במועדים שונים בראשית דצמבר 2007 .גלש הנאשם באתרי שיחה ומפגש ברשת האינטרנט. הכינוי שבחר לעצמו ברשת היה "שון".

 

ב.         באותה עת גלשה תחקירנית של "ערוץ 10" שכינתה את עצמה בכינוי

"סיונוש ".

 

ג.          הנאשם פנה באתר בו גלשו השניים לתחקירנית השניים "צ`וטטו" וזו, במהלך הקשר הצ`אט שנוצר ביניהם התראתה ברשת והבהירה לנאשם כי הינה בת 13.

 

ד.         הנאשם המשיך בשיחה ברשת עם התחקירנית הציג עצמו כבן 27.והציע הצעות בעלות הקשר אירוטי ברור לתחקירנית לאחר ובהמשך לשיחה ביניהם ולאחר שנהיר היה לו כי הינה , כזכור בת 13.

 

ה.         בהמשך הקשר ובשיחה אחרת התחבר הנאשם למצלמת אינטרנט . הציג עצמו בפניה והמשיך להציע לה הצעות ארוטיות מלוות במלל המפרט מה איך איפה ואלה אברי גוף ושל מי מביניהם ייטלו חלק בפעילות ארוטית כזו או אחרת כמפורט בפרוטרוט בפרק העובדתי לכתב האישום.

 

ו.          בשיחה אחרת כתב הנאשם לתחקירנית ושטח בפניה הצעות נוספות באותה רוח כשמהלל המונצח עולה שוב כי נהיר לו היטב כי הינה ילדה בת 13.וכך במשך מספר פעמים נוסף.

 

ז.          בשיחה אחרת אגב עשיית שימוש במצלמת אינטרנט .התפשט מול המצלמה אונן מולה.

 

1.      ב-   16.3.08 כפר הנאשם באופן גורף בכל שיוחס לו, ועל פי בקשת הצדדים נקבעה ישיבת מענה נוספת ל 30.3.08 ולהוכחות ל 22.9.08.

 

2.      עובר לישיבת התזכורת הנדחית הגיש ב"כ הנאשם לביהמש" את טיעוניו למחיקת כתב האישום .

 

עיקר טיעוני הנאשם והנמקותיו:

 

טענות משפטיות לגופו של עניין:

 

  1. לא מולאו יסודות העבירה . שכן המעשה המגונה שביצועו מיוחס לנאשם. בוצע אומנם בפני מצלמת אינטרנט . אך בוצע בפועל, אם בוצע, בתחומי רשות הפרט . ולא "בפני אדם " ולא בפומבי , ברשות הרבים כאשר המעשה מטריד פרטים או ציבור העושה שימוש תמים וסביר ברשות הרבים.

 

  1. תנא מסייע לטיעונו מוצא ב"כ הנאשם ב ע"פ 1667/00 מדינת ישראל נגד אבי גוטמן פ"ד נד(3) 145 בפסיקתה של כב` השופטת אילה פרוקצ`יה :

 

"יסודות המעשה המגונה הנעשה בפני אדם כלולים וטבועים ביסודות המעשה המגנה הנעשה באדם, שהרי דרך כלל מעשה באדם ממילא נעשה בפניו וכך גם המקרה שלפנינו. יש להניח כי המטרה העונשית העומדת ביסוד עבירת התנאי –לאסור ולהרתיע עבריין מביצוע עבירה נוספת מסוג מעשה מגונה הנעשה בגוף הקטין,כאשר מעשה כזה נעשה ממילא בפניו"

 

לעניין זה אעיר כי בנסיבות דנן , הנסיבות העולות מנוסח כתב האישום מצאתי כי:

 

א.         מעשה המבוצע בפני מצלמה מופעלת, שהופעלה ע"י הנאשם, מצלמת אינטרנט המחוברת לרשת בעיצומו של מפגש אינטרנט (צ`אט) עם המתלוננת . יש בהן די לשכנעני כי לנאשם , בגיר שכשרותו המשפטית עימו, היה נהיר בעת הביצוע כי למצער המתלוננת , אם לא אחרים בנוסף צופים בו בשעת מעשה.

 

ב.         המעשה מלכתחילה בוצע בנסיבות שלכאורה בוצע ,כדי שהמתלוננת ו/או אחרים יצפו בו בעת ביצועו .

 

ג.          בנוסף ,ומבלי לגרוע מהנטען- רשת האינטרנט ואתרי הצ`אט הם "מקום פומבי" .וכל עוד כל החפץ יכול להיכנס אליהם בכל עת מכל מקום וללא הגבלה . הללו , חרף הוירטואליות והמציאות המדומה שהם יוצרים .הינם מקום ציבורי מעין "כיכר העיר" .בה נפגשות הבריות מציגות את עצמן במלל ובתמונה / סרט מונצח ו/או בזמן אמת. מיוצרות קשרים ואינטראקציות חברתיות לסוגיהן. המשוטטים ברשת יוצרים בדרך זו הכרויות וקשרים חדשים , מחדשים ישנים וכיו"ב . לשון אחרת היותה של הרשת הוירטואלית פתוחה לכול ,והיות אתרי השיח (אתרי הצ`אט ) פתוחים לכול יש בכל אלה הרחבה של המונחים "פומבי" ו"רשות הרבים" גם ולמרחב הווירטואלי הסייבר קינטי החי ותוסס ברשת האינטרנט . לשון אחרת מרחב בו פועלים ונוכחים כל מצבור היחידים בעולם שיש לו נגישות לרשת האינטרנט . ציבור גדול ורב משתתפים.

 

ד.       לעניין הטיעון שניסוח כתב האישום לוקה בחוסר ובערפול בגין העדר יסוד מיסודות העבירה המיוחסת לנאשם. דין טיעון זה להדחות כיוון שהמעשה המתואר בשל הקשרו האירוטי והנסיבות המתוארות. על פי דין , למעשה מגונה יחשב . ומכלול הפעולות שביצע , לכאורה , הנאשם, יחשבו , למצער , לניסיון לביצוע מעשה מגונה.

 

סוף דבר :

הבקשה נדחית.

כתב האישום יישאר על כנו. הנאשם יגיב בפירוט למיוחס לו בכתב האישום עד לא יאוחר מה- 10.6.08.

 

המזכירות תשלח עותקים מהחלטה זו לצדדים.

ניתנה והודעה היום, כ"ז באייר, תשס"ח (1 ביוני 2008), בהעדר הצדדים.

                                                                       

                                                                                                     _______________

חנן אפרתי, שופט

 

 01/06/2008חדשות
ארצות הברית  | אתר היכרויות יבדוק האם גולשיו עברייני מין  
ללא  | אתר craigslist ממשיך להרוויח ממודעות מין  
ארצות הברית  | 13 אתרי אינטרנט יחסמו גישה לעברייני מין  

מאמרים
ישראל  | עוד חוק נפל  
ישראל  | אינטרנט פלילי - אינטרנט אקסטרה 75  
ישראל  | הורשע צעיר שהציף שרתי מחשב וגרם לקריסתם  

פסיקה
ישראל  | פ 2225/07 (שלום ראשל``צ) מדינת ישראל נגד אברהם ליאור  
ישראל  | פ 5778/07 (שלום ת``א) מדינת ישראל נ` גוריון יוסף  
ישראל  | פ 3786/06 (שלום ראשל``צ) מדינת ישראל נ` משה מזן  

חקיקה
ישראל  | הצעת חוק העונשין (תיקון- משחקים אסורים, הגרלות והימורים ברשת האינטרנט), התשס``ז  
ישראל  | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-נתוני תקשורת), התשס``ח - 2007  
ישראל  | תיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (תפיסת חומר מחשב), התשס``ג 2003  

מקורות מקוונים
קנדה  | המרכז הבינלאומי למניעת הפשיעה - ICPC  
גרמניה  | המרכז האינטרנטי למחקרי שחיתות - ICGG  
אילינוי  | הלשכה הלאומית לפשעי ביטוח - NICB  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022